RWE STOP ERMEE!


klimaatcoalitie-miljardenclaim-en-biomassalobby-van-rwe-essent-video

RWE (Essent) betaalt elk jaar miljoenen euro's aan lobbygeld waarmee ze hun lucratieve handel en subsidies voor het verbranden van kolen- en houtige biomassa in stand weten te houden en eist nu 1,4 miljard euro van de Staat via het claimsysteem ISDS in het Energy Charter Treaty (ECT) vanwege het ‘kolenverbod’ en het sluiten van de kolencentrale in de Eemshaven in 2030.


Wetenschappers en lobbyisten krijgen flink betaald waardoor RWE miljarden binnen kan halen aan SDE-subsidies ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. In de wetenschap die bedreven wordt rondom het onderwerp energie is er al decennialang sprake van belangenverstrengeling.


In deze rapportage laten we zien dat door financiële prikkels wetenschappers moeite hebben om met objectieve onderzoeksresultaten te komen en dat zij zich in hun onderzoeksmethoden door bedrijven en politiek laten beïnvloeden. Ook laten wij zien dat wetenschappers nevenfuncties bekleden voor eigen ondernemingen of allianties met belanghebbenden waardoor de objectiviteit van hun onderzoek serieus in het geding komt.


Daarnaast laten wij zien dat wetenschappers de politiek ingaan en daar de belangen van hun eigen onderneming of de belangen van de bedrijven waarmee zij samenwerken voorrang geven in de beleidsvorming. Ten slotte tonen wij aan dat de duurzaamheidsprogramma’s die verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de duurzaamheid van de hele keten van biomassaverbranding steevast bestaan uit vooraanstaande personen uit de energiesector en de biomassasector. Elk onderdeel in de biomassaketen, van certificering, oogst, productie, handel, vervoer tot verbranding en het verkrijgen van subsidies is doordrongen van belangenverstrengelingen. Het is een schok voor ons dat deze manier van handelen legaal is.


Wij vinden het ethisch onverantwoord en verwerpelijk dat wetenschappers verbonden aan het Copernicus Instituut, dat zich presenteert als een onafhankelijk instituut voor duurzame ontwikkeling, zich in onze ogen bezighouden met op grote schaal betaalde greenwashing voor organisaties zoals RWE Essent die zich aantoonbaar schuldig maakt aan het veroorzaken van schade aan onze gezondheid, de natuur, het milieu en daarmee onze toekomst.


25 juni

2021

ABP, HET DUURT TE LANG ACTIE


Op 25 juni 2021 waren er in Amsterdam en Heerlen demonstraties en acties gepland om pensioenfonds ABP op te roepen om te stoppen met fossiel.


Ons huis staat in brand. De gevolgen van de klimaatcrisis worden steeds erger. ABP, het pensioenfonds van ambtenaren en leraren, gooit olie op het vuur door €17,4 miljard te investeren in de fossiele industrie.


Wij roepen pensioenfonds ABP op:

  1. Stop met het financieren van de klimaatcrisis: divesteer uit olie, kolen en gas
  2. Investeer in rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis


Meer weten over deze actie?

Ga naar:  gofossilfree.org/nl/duurt-te-lang


2021-06-25-klimaatcoalitie-abp-het-duurt-te-lang-actie-foto

Komt straks jouw eigen pensioen van het ABP? Je moet er toch niet aan denken dat je oudedagvoorziening ervoor zorgt dat jouw eigen kinderen en kleinkinderen geen leefbare toekomst meer zullen hebben?! Daarom roepen wij de aandeelhouders op om fossiel te laten vallen.


Wij eisen echte oplossingen en eerlijk herstel. Daarom gaan wij de straat op! 

Doe je mee? Meld je aan.


KLIMAATRECHTVAARDIGHEID NU


Op 27 juni 2021 zijn er landelijk fietsacties gehouden om klimaatrechtvaardigheid te eisen van onze overheid.


Dezelfde partijen die de afgelopen jaren effectief en rechtvaardig klimaatbeleid met opzet vertraagden, kunnen na afgelopen verkiezingen weer op een meerderheid rekenen.


We kunnen ons niet nog eens vier jaar Rutte IV veroorloven. Het gevaar van neoliberaal klimaatbeleid is dat het de problemen niet oplost terwijl de ongelijkheid toeneemt. Dit is koren op de molen van extreemrechtse partijen zoals FvD en PVV. In plaats daarvan moeten we de rekening neerleggen bij de fossiele industrie en de 1% rijkste Nederlanders. Dat is waarom wij tijdens het zesjarige jubileum van het Urgendavonnis de straat op gaan om NU klimaatrechtvaardigheid te eisen.


Sluit de kolencentrales en stop olie en gaswinning, zonder compensatie voor fossiele bedrijven en investeerders. Investeer in een decentrale en duurzame energievoorziening die in de eerste plaats bestaat uit zon en wind.


Stimuleer lokale, ecologische productie van voedsel en gebruiksgoederen. Maak werk van serieuze en representatieve burgerinspraak en openbaar vervoer moet uitgebreid en gratis toegankelijk gemaakt wordt. Huizen moeten kosteloos en op grote schaal worden geïsoleerd en dit werk moet goed betaald worden. Zorg ervoor dat arbeiders uit sectoren die ontmanteld moeten worden, zoals de luchtvaart en fossiele industrie recht hebben op compensatie en passend vervangend werk.


Klimaatrechtvaardigheid NU

Om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te kunnen halen, is er ontzettend veel werk te doen. 


Wij eisen echte oplossingen en eerlijk herstel.  Mee eens? Meld je dan aan!


SHELL MUST FALL ACTIE


Op 18 mei 2021 zijn een groot aantal landelijke en wereldwijde demonstraties en acties uitgevoerd waarin werd opgeroepen Shell te ontmantelen en een wereld zonder Shell te realiseren.


Onder de noemer Shell Must Fall werken verschillende groepen, waaronder Code Rood, Climate Liberation Bloc (CLuB), Gastivists, Fossil Free Culture NL, Extinction Rebellion en organisaties van de Klimaatcoalitie samen aan een toekomst zonder Shell. Ook vanuit het buitenland hebben groepen  actief bijgedragen aan de campagne en de geplande massale acties.


Die actie is vooraf gegaan met een ‘alternatieve aandeelhouders vergadering’, waarin burgers, wetenschappers, opiniemakers en afgevaardigden van lokale gemeenschappen die direct te maken hebben met Shell, besproken hebben wat er nodig is om een multinational als Shell te stoppen en hoe een toekomst zonder Shell er uit kan zien. 


De ontmanteling van Shell is noodzakelijk om verdere klimaatverandering te stoppen, gezien Shell’s lange geschiedenis van ontkennen, greenwashing, corruptie, belastingontduiking en mensenrechtenschendingen.  


Wij eisen echte oplossingen en eerlijk herstel.  Als wij zeggen dat we Shell met alle mogelijke middelen moeten ontmantelen, impliceren we daarmee ook de ontmanteling van het kapitalistische, koloniale systeem van uitbuiting waaruit Shell is ontstaan en waarin Shell heeft kunnen gedijen ten koste van mensen en de planeet. Mee eens? Meld je dan aan!


Pak het kroontje af van Shell

BNNVARA actie


Shell heet eigenlijk Royal Dutch Shell, oftewel Koninklijke Shell. Dat zogenaamde predicaat ‘Koninklijk’ is een blijk van respect, waardering en vertrouwen van de koning. Hij kent dit predicaat officieel alleen toe aan bedrijven die zich netjes gedragen en ‘niets doen wat hun reputatie zal schaden’


Maar Shell gedraagt zich dus helemaal niet zo netjes. Ze doen zelfs heel veel dingen die de reputatie schaden, bijvoorbeeld olierampen veroorzaken in Nigeria met dramatische gevolgen, of gas winnen in Groningen ten koste van de lokale bevolking. Om nog maar niet te spreken van Shells slechte invloed op klimaat en milieu. BNN VARA heeft een succesvolle actie opgestart om de koning te verzoeken om Shell het kroontje af te pakken. Doe je met ons mee?