De Klimaatcoalitie

klimaatcoalitie-extinction-rebellion-heading-for-extinction-video


De Klimaatcoalitie is een nationale organisatie die zich inzet voor een beter klimaat en het tegengaan van verlies aan biodiversiteit. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en we mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving.
De Klimaatcoalitie bestaat uit een groot aantal lokale & nationale organisaties en groeit met de dag.
We komen gezamenlijk op voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst.


Urgenda Klimaatzaak uitspraak

Volgens de uitspraak van de rechter in de Urgenda Klimaatzaak bestaat er een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven waaruit een verplichting volgt voor de Staat om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden.


Dat gaat dus over ons allemaal. Wij hebben volgens de rechter, het gerechtshof en de Hoge Raad allemaal een reële kans op overlijden door de gevolgen van klimaatverandering.


Volgens de Verenigde Naties staat dankzij vervuiling, klimaatchaos, verlies van leefgebied en uitbuiting van de natuur een miljoen planten- en diersoorten op de rand van uitsterven. Dit is op zichzelf afschuwelijk. Het vormt ook een directe bedreiging voor de gezondheid en het levensonderhoud van miljarden mensen over de hele wereld – vooral de meest kwetsbaren.


We ondersteunen de acties van Johan Vollenbroek die zich met zijn milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) richt op het stimuleren van biodiversiteit én tegengaan van klimaatverandering.  Dankzij de jarenlange inzet voor lokale en landelijke milieu- en bewonersorganisaties heeft het MOB doormiddel van een groot aantal juridische zaken tegen vervuiling en uitstoot van schadelijke stoffen Nederland leefbaar gehouden en heeft hij hiermee de natuur & het klimaat en daarmee onze toekomst een kans gegegeven.


Johan Vollenbroek - Mobilisation for the Environment

Volgens een oud rechter is Johan Vollenbroek er verantwoordelijk voor dat er in Nederland jaarlijks een aanzienlijk aantal minder mensen ziek worden of sterven door luchtvervuiling.


Het Klimaatplan


Het Klimaatplan van de Klimaatcoalitie richt zich op het beperken van CO2-uitstoot om klimaatopwarming te voorkomen. Het plan heeft ook als doel om Klimaatadaptieve- en mitigerende oplossingen te implementeren. De lokale Klimaatcoalitie waakt er tevens voor dat het actieplan rekening houdt met het behoud van natuur en biodiversiteit en niet ten koste gaat van de gezondheid.


Het verbranden van houtige biomassa maakt bijvoorbeeld geen onderdeel uit van de plannen en de focus ligt op natuurlijke oplossingen. 

We ondersteunen de lokale Klimaatcoalities, promoten het Actieplan van Urgenda en ondersteunen de provincies en gemeentes met het uitvoeren van de preventieve, mitigerende en adaptieve maatregelen die we in ons Klimaatplan hebben opgenomen.