XR Landbouw

xr-landbouw-website
xr-landbouw-facebook
xr-landbouw-twitter
xr-landbouw-email
xr-landbouw-instagram

Help mee met XR Landbouw


We voeren actie voor een klimaatneutraal landbouwsysteem in 2025, dat de biodiversiteit niet afbreekt maar versterkt. Urgente verandering is noodzakelijk, want op ’s werelds huidige koers dreigt er over 60 jaar geen vruchtbare bodem meer te zijn – en dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van de klimaatcrisis.


De Nederlandse landbouw veroorzaakt een emissie van meer dan 40 miljoen ton CO2 equivalenten. Dat is een groot percentage van de totale uitstoot in Nederland. Kunstmest, megastallen en bestrijdingsmiddelen zorgen naast klimaatcrisis voor roofbouw van grond in Zuid-Amerika en Afrika en zorgen voor het instorten van de biodiversiteit wereldwijd.


Maar dit is niet de schuld van de boeren.

Dit is de schuld van het Nederlandse overheidsbeleid.


Nederland en Europa voeren al 60 jaar een beleid van ‘get big or get out’. Het landbouwbeleid is volledig gericht op het vergroten van de export.  Kleinschaligheid wordt afgestraft. Schaalvergroting wordt beloond. Grotere monoculturen, meer mechanisatie, meer kunstmest en meer bestrijdingsmiddelen moeten boeren inzetten willen ze kunnen concurreren.


Het industriële landbouwbeleid faalt. Het faalt in het voeden van de wereld, er is obesitas, voedselverspilling, en er is nog steeds honger. Het industriële landbouwbeleid faalt in het voorzien van een leefbaar inkomen voor boeren. Het industriële landbouwbeleid helpt onze biodiversiteit om zeep. Het industriële landbouwbeleid faalt in de belofte van efficiëntie.  Schaalvergroting en inefficiëntie worden beloond.


Sinds de jaren vijftig zijn de hectare opbrengsten met 12% omhoog gegaan. Voor die 12% meeropbrengst gebruiken echter 6 keer zoveel energie als in de jaren vijftig. 6 keer zoveel fossiele brandstof voor kunstmest, bestrijdingsmiddelen en steeds grotere trekkers. Deze 12% extra opbrengst rechtvaardigt op geen enkele manier de 600% extra kosten aan fossiele energie. En al helemaal niet de milieuschade en klimaatcrisis die we zo veroorzaken. 


Deze op export gerichte landbouw levert jaarlijks 10 miljard euro op. Maar het kost jaarlijks 20 miljard aan maatschappelijke kosten: CO2 emissie, milieuvervuiling, afname biodiversiteit. De landbouwsector als geheel levert dus geen financiële bijdrage aan de samenleving op, maar kost ons jaarlijks 10 miljard. 


En dit terwijl de landbouw onderdeel van de oplossing kan zijn. Als ze tenminste ingrijpend verandert.


Agroecologische boeren zijn biologische boeren, permacultuur boeren, vegan boeren, en biologisch-dynamische boeren die biodiversiteit herbergen en werken met oplossingen voor het klimaat. Ze leggen koolstof vast in de bodem en gebruiken geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Ze werken samen met de natuur. 


Helaas worden ze op dit moment afgestraft door een systeem dat via subsidies en wet en regelgeving de industriële landbouw bevoordeelt en vrij spel geeft aan landbouw multinationals als Bayer, Syngenta en de Rabobank. Hierdoor hebben agroecologische boeren geen zekerheid op land, verdienen ze vaak onder minimumloon en hebben geen toegang tot subsidies omdat ze teveel diversiteit herbergen. Ze werken keihard, want in de landbouw van de toekomst werk je buiten op het veld en niet vanuit fossiele besturings -systemen.


De natuur is niet een grondstof om uit te putten. Wij zijn onderdeel van de natuur. Agroecologische boeren voelen zich nauw verwant aan de planten, de dieren en het bodemleven waar ze mee samenwerken en voelen aan den lijve hoe bizarre regenval en snikhete zomers ons bestaan in gevaar brengen.


Al decennia lang werken agro ecologische boeren wereldwijd zich uit de naad om de biodiversiteit te redden. Dat blijkt niet genoeg. De vervuiler betaalt? De vervuiler betaalt helemaal niet! De vervuiler wórdt betaald.

De chemische landbouw industrie wordt gesteund via landbouw subsidies en via onverantwoordelijke wetgeving. De overheid steunt actief de industriële landbouw om te plunderen, om de aarde te misbruiken als een plantage.


Dat moet stoppen!


Bron: https://toekomstboeren.nl/toespraak-toekomstboeren-op-de-klimaatmars

Lees ook: http://www.federatieagroecologischeboeren.nl/2023/03/07/groene-boeren-ook-naar-den-haag-solidair-met-klimaatactivisten


Waarom moeten we iets doen?

Volgens de uitspraak van de rechter in de Urgenda Klimaatzaak bestaat er een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven waaruit een verplichting volgt om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden.


Urgenda Klimaatzaak uitspraak

Volgens de Verenigde Naties staat dankzij vervuiling, klimaatchaos, verlies van leefgebied en uitbuiting van de natuur een miljoen planten- en diersoorten op de rand van uitsterven. Dit is op zichzelf afschuwelijk. Het vormt ook een directe bedreiging voor de gezondheid en het levensonderhoud van miljarden mensen over de hele wereld – vooral de meest kwetsbaren.Informatie over en voor bio-boeren


2024 documentatie

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2006

2005