Wat kan ik doen?

Wil je weten wat jij kunt doen?
Ga naar www.watkanikdoen.nl

www.klimaatmars.nl


klimaatmars op de zuidas
vrijdag 31 mei om 14:00
mensen boven winst!


De crisis is nu. De klimaat- en natuurcrisis bedreigt alles wat ons lief is. Droogte, hittegolven en overstromingen zorgen nú voor slachtoffers, chaos en verwoesting.


Mars voor klimaat & rechtvaardigheid 2023

Mensen moeten vluchten, en onze toekomst staat op het spel. Maar, wat doen grote bedrijven? Ze blijven doorgaan met het financieren en faciliteren van nieuwe verwoestende projecten waarmee ze mensen en milieu uitbuiten. Een leefbare wereld glipt door onze vingers heen. En degenen die daar het minst verantwoordelijk voor zijn, lijden er het meest onder.


Daarom dopen we op vrijdag 31 mei om 14:00 uur de Amsterdamse Zuidas om tot het centrum van verandering. De Zuidas is hét symbool voor de macht van grote vervuilende bedrijven; hier worden de miljardenwinsten gemaakt die ten koste gaan van mens, natuur en het klimaat. Hier staat de aandeelhouder boven het welzijn van mensen en de aarde. Hier bepalen machtige bedrijven vanuit hun glanzende wolkenkrabbers hoe de toekomst eruitgaat zien. Daar gaan wij die vrijdag verandering in brengen. Sluit je aan!


Gifvrij petitie

XR-Gifvrij

De provincies schenden de Europese regels door gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in drinkwater- en natuurgebieden toe te staan. Wij eisen een gifverbod en handhaving om ernstige schade aan onze gezondheid en de natuur tegen te gaan en pleiten voor biologische landbouw in beschermde gebieden.


Overwegende dat;

 • Wetenschappers waarschuwen voor hersen ziektes zoals Parkinson, een verband met autisme en ADHD, verschillende kanker soorten, long aandoeningen, voortplantings- en immuniteits problemen.
 • Een chronische blootstelling aan lage hoeveelheden bestrijdings middelen al genoeg is om deze ernstige ziektes te veroorzaken.
 • Er in Nederland steeds minder insecten en dieren die insecten eten, zoals vogels en egels zijn door landbouwgif.

 • De voedselvoorziening bedreigd wordt doordat planten niet meer worden bestoven.

 • Nederland het hoogste gifgebruik per hectare landbouwgrond en de meest vervuilde wateren van Europa heeft.


Verzoeken wij het bestuur van de provincies om zich te houden aan de Europese regels door een gebruiksverbod voor bestrijdings middelen op te leggen in drinkwater- en natuurgebieden. We verzoeken daarnaast om op te treden tegen overtredingen van het verbod. We pleiten ervoor dat de overheid alleen nog maar biologische boeren in kwetsbare gebieden toestaat.


www.a10blokkade.nl
XR A10-Blokkade Klimaatactie - He ING, Stop de Fossiele Financiering

ING is de grootste fossiele geld­schieter van Neder­land. Sinds het Klimaat­akkoord van Parijs in 2015 heeft de bank de klimaat- en ecologische crisis met bijna 60 miljard euro gefinancierd. Ondanks toenemende bos­branden, hitte­golven, hongers­nood en over­stromingen ging het in 2022 nog steeds om bijna 5 miljard euro. Hiermee jaagt ING de klimaat- en ecologische crisis iedere dag verder aan en vormt zo een bedreiging voor de veilig­heid, het wel­zijn en de volks­gezond­heid, zowel in Nederland als daar­buiten. Dat moet stoppen!


Daarom roepen we heel Nederland op om de A10 te blokkeren ter hoogte van het voormalig ING-hoofdkantoor “De Schoen”. Wij zullen de A10 niet vrijgeven voordat ING stopt met het financieren van klimaat­ont­wrichting. Help je mee?


Mars voor klimaat & rechtvaardigheid
zondag 12 november
13:00 Amsterdam


De problemen in Nederland en de rest van de wereld stapelen zich op. Hitterecords worden keer op keer verbroken en extreem weer is aan de orde van de dag. Kom in actie, de crisis is NU!


Mars voor klimaat & rechtvaardigheid 2023

Veel bedrijven draaien recordwinsten terwijl de inkomens achterblijven. We kunnen geen betaalbare woonruimte krijgen, voedsel wordt duurder en steeds meer mensen komen in armoede terecht. Al deze problemen hangen bovendien samen: van de klimaatcrisis, racisme, biodiversiteitscrisis en armoede tot de wooncrisis. Als de politiek nu geen actie onderneemt, wordt dit alleen maar erger.


Terwijl de crisis nu is, faalt de politiek om met goede oplossingen te komen. De broodnodige omslag naar een duurzame en rechtvaardige samenleving blijft uit. Daarom gaan wij op zondag 12 november in Amsterdam de straat op en organiseren we een grote mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Vlak voor de cruciale Tweede Kamerverkiezingen. Als we met zijn allen de straat opgaan, kan de politiek niet meer om ons heen. Dus: help mee om dit de krachtigste mars ooit te maken! De Mars voor klimaat & rechtvaardigheid wordt georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie met ondersteuning van meer dan 150 Nederlandse natuur, milieu en klimaatorganisaties.


Brandbrief bezorgde ambtenaren


Op 3 oktober is de brandbrief aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer

civil servants call to action

Geacht kabinet, geachte leden van de Tweede Kamer,
4500+ ambtenaren van tal van ministeries, provincies, gemeenten en andere overheidsinstanties, maken zich grote zorgen over de trage uitvoering van de aanpak van de klimaat- en ecologische crisis.

Daarom ondertekenden ze de brandbrief waarin ze het kabinet en leden van de Tweede Kamer oproepen om:


 • Per direct het verzet tegen de Europese Natuurherstelwet te staken en zo snel mogelijk met
  een plan van aanpak te komen voor een goede implementatie van deze wet in Nederland,
  zodat alle natuur in ons land na meer dan 30 jaar uitstel en vertraging beter beschermd
  wordt en kan herstellen;


 • Te erkennen dat de bovengenoemde Natuurherstelwet een essentieel onderdeel is van de
  totale aanpak van de klimaat- en ecologische crisis waar we middenin zitten en daarom
  desinformatie over deze wet tegen te gaan en te weerleggen;


 • Per direct alle fossiele subsidies en belastingkortingen volledig af te schaffen in lijn met het huidige overheidsbeleid en alle eerdere door opeenvolgende kabinetten gemaakte afspraken hierover sinds 2009(1).


www.a12blokkade.nl


A12 Blokkade, vanaf 9 September, Den Haag

Vanaf zaterdag 9 september 12:00 uur blokkeren wij permanent de A12 en roepen vanaf die plek massaal de regering op om te stoppen met fossiele subsidies!  Als de politie ons weghaalt, zullen we de volgende dag om 12.00 uur terugkomen en de A12 opnieuw blokkeren net zolang totdat de fossiele subsidies zijn afgeschaft.


Het fossiele tijdperk is al ten einde, maar onze regering lijkt verslaafd aan fossiel.Het beleid moet om. Dat vindt niet alleen Extinction Rebellion. Het is een eis die wordt gesteund door de klimaat­wetenschap, door honderden economen en door miljoenen bezorgde burgers. En daarbij zitten steeds meer mensen die meedoen met onze disruptieve acties. Kom ook! In de blokkade of als supporter, nu het nog kan!


Help je duwen?


A12 Blokkade 9 September XRNL

Iedereen kan mee doen en iedereen is nodig.

Doe mee in de rol die bij jou past! 

Zo kan je kiezen voor de;

1) arresteerbare rebellen,

2) het Welzijnsteam,

3) de Arrestanten-support groep,

4) of de supporters groep die rebellen motiveren vanaf de zijlijn en geven body aan de demonstraties. Zij volgen de actie live, maar horen niet bij de arresteerbare groep. Ook zij zijn van groot belang, want hoe groter de groep, hoe beter.


Voor supporters geldt verder:

Kom vanaf 9 september om 12:00 uur naar de Prins Clauslaan ter hoogte van het Ministerie van EZK en het tijdelijke Tweede-Kamergebouw. Die laan loopt aan weerszijden van onze blokkade-plek, beneden op de A12 in verdiepte rijbanen.


Als je in groep 1 tot en met 3 wilt meedoen mag je je aanmelden via deze link (of de knop hieronder). Als je in de groep voor de actie zit, krijg je een formuliertje waarin je je voorkeuren kunt opgeven.Meer weten over deze actie?

Ga naar: a12blokkade.nl


A12 MARS

De overheid beloofde dat de fossiele subsidies in 2020 zouden zijn afgebouwd.
Het is nu 2023. Er is niets van terechtgekomen. Daarom gaan wij door en komen we opnieuw in actie: Op 9 september is Extinction Rebellion een marathon blokkade van de A12 in Den Haag begonnen.


Vanaf 3 september zijn wij te voet naar de A12 blokkade vanuit Arnhem en Almere gelopen.

En onderweg hebben we natuurlijk op allerlei manieren onze stem laten horen. Wij liepen naar Den Haag en maken hiermee het statement dat je je zonder fossiele brandstof door het hele land kunt verplaatsen.


Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee konden lopen, ging de route via treinstations. Zo kon ieder kiezen wat hem, haar of hen past: een afstand, een dag, een ochtend of een middag. Deze mars is ook een laagdrempelige manier om kennis te maken en in beweging te komen met Extinction Rebellion. Het enige wat nodig is, is een goed humeur.


Voor meer informatie, kijk op www.a12mars.nlTATASTEEL MASSA ACTIE


In Nederland staat een van de grootste en vieste staalfabrieken van Europa: Tata Steel. De fabriek staat midden in een dichtbevolkt gebied. 150 duizend mensen en kinderen leven direct onder de giftige wolken van Tata Steel. In de omgeving komt longkanker tot 50% meer voor en jongere kinderen hebben een grotere kans op hersenschade.


De overheid moet burgers beschermen en niet de winsten van grote vervuilers. Zo laten we samen zien wat nodig en rechtvaardig is en beschermen we ons tegen grote vervuilers als Tata Steel.


TATASTEEL MASSA ACTIE VAN GREENPEACE

Op 24 en 25 juni is de grote massa actie tegen TATASTEEL georganiseerd door Greenpeace in samenwerking met organisaties zoals Extinction Rebellion, Kappen met Kolen, STOP TATA en Samen voor schone lucht.


✊ Doe je mee met de actie, maar heb je je nog niet aangemeld? Stap dan nu in het Telegram kanaal van de actie https://t.me/PvsPTataSteel of kijk op act.gp/tata

🏖️ Wil je erbij zijn, maar liefst op het strand, op veilige afstand, met muziek en sprekers? Klik dan hier https://lnkd.in/eQY9Qyn4 of kijk op https://lnkd.in/e_RFA2pz en er zijn nog vrijwilligers nodig voor de support demo!

Vandaag is bekend geworden dat de meest kankerverwekkende fabrieken van Tata onder verscherpt toezicht worden geplaatst, nadat er in een jaar tijd ruim 1.200 meldingen, bijna 4 per dag, zijn geweest van „ongewone voorvallen” bij Tata (brand bij de fabrieken, gifwolken boven de schoorstenen, etc).

Het moet een keer afgelopen zijn!


A12-BLOKKADE, 27 mei, DEN HAAG

Op zaterdag 27 mei om 12:00 uur blokkeerden wij voor de zevende maal opnieuw de A12 en riepen vanaf die plek massaal de regering op om te stoppen met fossiele subsidies!


De fossiele sector wordt nog altijd met een jaarlijkse €30 miljard subsidies en belastingvoordelen gespekt, middenin de klimaatcrisis. Dat is olie op het vuur!


De afgelopen tijd zijn we via de media gesteund door honderden economen, klimaatwetenschappers en anderen. De weg van het fossiele tijdperk loopt dood. Het wordt tijd dat het beleid kantelt.


Help je duwen?


A12 Blokkade 27 Mei XRNL

Iedereen kan mee doen en iedereen is nodig.

Doe mee in de rol die bij jou past! 

Zo kan je kiezen voor de;

1) arresteerbare rebellen,

2) het Welzijnsteam,

3) de Arrestanten-support groep,

4) of de supporters groep die rebellen motiveren vanaf de zijlijn en geven body aan de demonstraties. Zij volgen de actie live, maar horen niet bij de arresteerbare groep. Ook zij zijn van groot belang, want hoe groter de groep, hoe beter.


Voor supporters geldt verder:

Kom op [nieuwe datum volgt nog] om 12:00 uur naar de Prins Clauslaan ter hoogte van het Ministerie van EZK en het tijdelijke Tweede-Kamergebouw. Die laan loopt aan weerszijden van onze blokkade-plek, beneden op de A12 in verdiepte rijbanen.


Als je in groep 1 tot en met 3 wilt meedoen mag je je aanmelden via deze link (of de knop hieronder). Als je in de groep voor de actie zit, krijg je een formuliertje waarin je je voorkeuren kunt opgeven.Meer weten over deze actie?

Ga naar: a12blokkade.nl


Doe mee met de #A12mars van Arnhem naar de #A12blokkade in Den Haag.


Van 21 tot 27 mei liepen we #Fossielvrij langs de #A12 van Arnhem naar Den Haag. En onderweg lieten we natuurlijk op allerlei manieren onze stem horen: #StopFossieleSubsidies!

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee konden lopen, ging de route via treinstations. Zo kon je een dagdeel of een afstand kiezen die voor jou paste. Wandel volgende keer met ons mee, want hoe meer zielen, hoe meer vreugde én impact!

Op zaterdag 27 mei liepen we de laatste vier kilometers om ons gezamelijk aan te sluiten bij de A12-blokkade of de support demo in Den Haag.

Voor meer informatie, kijk op www.a12mars.nl


Wetenschaps- en Muziekklimaatmars Amsterdam

Wetenschaps- en Muziekklimaatmars Amsterdam

Ben je een wetenschapper of academicus in Nederland en maak je je zorgen over de klimaatcrisis? Doe dan volgende keer mee met de Wetenschaps- en Muziekklimaatmars door Amsterdam. Op zondag 7 mei begonnen we om 13:30 op de Dam en liepen via een iconische route door de stad met toespraken en live orkestmuziek.


De mars maakte deel uit van de internationale actieweek, van 7 tot 13 mei, gecoördineerd door Scientist Rebellion. Deze acties vonden plaats in minstens 20 landen, over de hele wereld.

Het doel is alarm te slaan over de klimaat- en ecologische crisis en regeringen, bedrijven en onderwijsinstellingen ertoe aan te zetten veranderingen door te voeren die een leefbare en duurzame toekomst mogelijk maken.


Wetenschappers en academici marcheren in symbolische laboratoriumjassen. Dit is een gezinsvriendelijk evenement.


Tem de Leeuw

23 april

ING Fossielvrij  - Tem de Leeuw

Zondag 23 april kwamemn we samen in een grote manifestatie om te eisen dat de ING bank stopt met het financieren van de klimaatcrisis.


ING ligt op ramkoers met het klimaat – tijd om de leeuw te temmen! De bank pompt miljarden in fossiele bedrijven en ontbossing. Dit veroorzaakt klimaatchaos, de verwoesting van leefomgevingen en mensenrechtenschendingen.


Samen met Fossielvrij, Milieudefensie en Extinction Rebellion NL staan we op voor klimaatrechtvaardigheid.


Tijd voor actie & protestmuziek!


RTL Nieuws - ing-fossiel-fossielvrij-investering-olie-gas-kolen-steenkool
ING Fossielvrij - Tem de Leeuw actie

Met muziek van o.a. @ritmoentertainment en @cjayemusic .


Inspirerende sprekers over ING's mensenrechten-schendingen & klimaatrechtvaardigheid.


En leuke workshops voor kinderen.


SOS VOOR HET KLIMAAT

Naast alle luchtvervuiling, geluidsoverlast en gezondheidsschade die Eindhoven Airport aanricht, hebben ze ook hun natuurvergunning voor burgerluchtvaart niet op orde. Vliegen kan niet meer. Op 25 maart kwamen wij in actie voor een eerlijke, groene toekomst.


Wij hebben vijf eisen aan Eindhoven Airport

 • Stop met vervuilen
 • Schrap onnodige vluchten
 • Vertel het eerlijke verhaal
 • Stel wettelijke klimaatregels
 • Geef vliegen een eerlijke prijs


💚12:00 Opening door dagvoorzitter, Ronald van Marlen
💚12:05 Toespraak Fridays for Future
💚12:15 Muziek - Husky
💚12:25 Toespraak PvdD - Jonas Roothans
💚12:35 Muziek - Olaine Sunrise
💚12:45 Toespraak Jeffrie Quarsie
💚12:55 Muziek - Rhythms of Resistance
💚13:05 Aankondiging gebedsviering Christian Climate Action
💚13:10 Afsluiting door dagvoorzitter Ronald van Marlen
💚13:15 Muziek - Rhythms of Resistance

Laat horen dat ook jij Eindhoven Airport GROEN wil kleuren!

SOS voor het Klimaat - Eindhoven Airport actie

A12-BLOKKADE, 11 maart, DEN HAAG

Op zaterdag 11 maart om 12:00 uur blokkeerden wij voor de zesde maal opnieuw de A12 en riepen vanaf die plek massaal de regering op om te stoppen met fossiele subsidies! De fossiele sector wordt nog altijd met een jaarlijkse €30 miljard subsidies en belastingvoordelen gespekt, middenin de klimaatcrisis.

Dat is olie op het vuur!


De afgelopen tijd zijn we via de media gesteund door honderden economen, klimaatwetenschappers en anderen. De weg van het fossiele tijdperk loopt dood. Het wordt tijd dat het beleid kantelt.


Help je duwen?


Iedereen kan mee doen en iedereen is nodig. Doe mee in de rol die bij jou past!

Zo kan je kiezen voor de;

1) arresteerbare rebellen,

2) het Welzijnsteam,

3) de Arrestanten-support groep,

4) of de supporters groep die rebellen motiveren vanaf de zijlijn en geven body aan de demonstraties. Zij volgen de actie live, maar horen niet bij de arresteerbare groep. Ook zij zijn van groot belang, want hoe groter de groep, hoe beter.


Voor supporters geldt verder:

Kom op 27 mei om 12:00 uur naar de Prins Clauslaan ter hoogte van het Ministerie van EZK en het tijdelijke Tweede-Kamergebouw. Die laan loopt aan weerszijden van onze blokkade-plek, beneden op de A12 in verdiepte rijbanen.


Als je in groep 1 tot en met 3 wilt meedoen mag je je aanmelden via deze link (of de knop hieronder). Als je in de groep voor de actie zit, krijg je een formuliertje waarin je je voorkeuren kunt opgeven.FIETSBLOKKADE AFSLUITDIJK

[ivm de A12 blokkades wordt deze actie tijdelijk uitgesteld]


🚲Op 11 maart, de zaterdag voor de Provinciale Statenverkiezingen, zouden we fietsend de Afsluitdijk blokkeren maar dankzij het overweldigende succes van de A12 Blokkade acties stellen we deze actie even uit.🚲


xr-rebellion-fietsblokkade-afsluitdijk

Het afgelopen jaar heeft laten zien dat de klimaat- en ecologische crisis geen minuut langer genegeerd kan worden. Klimaatrampen volgen elkaar in hoog tempo op, overal ter wereld zijn planten, dieren en mensen in gevaar.


Toch boort, pompt en hamert de fossiele industrie over de hele wereld naar olie, gas en kolen. Dit moet stoppen. Wij eisen dat er een stop komt op nieuwe fossiele projecten!


Om een kans te hebben de verhitting van de planeet te beperken tot 1,5 graad kan er geen nieuw fossiel project meer bij komen. Dat vinden niet alleen wij, maar ook het Internationaal Energie Agentschap. Stoppen met nieuwe fossiele projecten is dus een no brainer.


Maar overheden en grote vervuilers blijven de planeet vernietigen. Bedrijven als de veroordeelde klimaatcrimineel Shell investeren miljarden in nieuwe fossiele projecten. En Nederland en Duitsland willen in de Noordzee naar gas laten boren.


Dit mag niet gebeuren! Daarom roepen we iedereen op de fiets te pakken en zich aan te sluiten bij ons protest!Meer weten over deze actie?

Ga naar: extinctionrebellion.nl/acties


A12-BLOKKADE, 28 JAN, DEN HAAG

Op zaterdag 28 januari om 12:00 uur blokkeerden wij voor de vijde maal opnieuw de A12 en riepen vanaf die plek massaal de regering op om te stoppen met fossiele subsidies! De fossiele sector wordt nog altijd met een jaarlijkse €30 miljard subsidies en belastingvoordelen gespekt, middenin de klimaatcrisis. Dat is olie op het vuur!


A12 BLOKKADE ACTIE 28 JAN 2023 DENHAAG

De afgelopen tijd zijn we via de media gesteund door honderden economen, klimaatwetenschappers en anderen. De weg van het fossiele tijdperk loopt dood. Het wordt tijd dat het beleid kantelt.


Help je duwen?


Iedereen kan mee doen en iedereen is nodig. Doe mee in de rol die bij jou past! Zo kan je kiezen voor de

1) arresteerbare rebellen,

2) het Welzijnsteam,

3) de Arrestanten-support groep,

4) of de supporters groep die rebellen motiveren vanaf de zijlijn en geven body aan de demonstraties. Zij volgen de actie live, maar horen niet bij de arresteerbare groep. Ook zij zijn van groot belang, want hoe groter de groep, hoe beter.


Voor supporters geldt verder:

Kom op 27 mei 12:00 uur naar de Prins Clauslaan ter hoogte van het Ministerie van EZK en het tijdelijke Tweede-Kamergebouw. Die laan loopt aan weerszijden van onze blokkade-plek, beneden op de A12 in verdiepte rijbanen.


Als supporter hoef je je niet aan te melden voor de actie-Signalgroep. Als je in groep 1 tot en met 3 wilt meedoen mag je je aanmelden via deze link (of de knop hieronder). Als je in de Signalgroep voor de actie zit, krijg je een formuliertje waarin je je voorkeuren kunt opgeven.Krimp de luchtvaart


Krimp de luchtvaart is een campagne van diverse burgers die zien dat het beleid in Den Haag niet klopt. Samen met andere organisaties die zich met luchtvaart bezighouden willen we deze campagne uitbouwen tot een oproep van meer dan 1 miljoen Nederlanders die vinden dat het beter kan.

Ondanks de adviezen van experts, adviesorganen en wetenschappers zijn de afgelopen regeringen doorgegaan op een pad waarin bedrijfsbelangen en groei centraal stonden.


klimaatcoalitie-krimp-de-luchtvaart-actie-animatie-video

Nederland heeft een wettelijke plicht de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% te hebben verminderd. De lucht- en scheepvaart zijn hiervan op dit moment uitgezonderd. De uitstoot wordt weggelaten uit de boekhouding omdat deze niet zou zijn toe te wijzen aan een land. Dit is echter misleidend. Niets staat er aan in de weg uitstoot toe te rekenen aan het land waar wordt getankt.


Schiphol en Rotterdam zijn beide leveranciers van brandstof aan respectievelijk lucht- en scheepvaart. Het verdienmodel van Shell is hier mede op gebaseerd. Scheepsdiesel, kerosine, benzine en bitumen (voor asfalt) worden in vaste verhoudingen geproduceerd en moeten allemaal worden afgezet. Het liefst zo dichtbij mogelijk.


Wij willen dat de luchtvaart haar bijdrage levert aan de uitstootreductie die voor 2030 moet zijn bereikt. Daarom moet het antal vliegbewegingen worden beperkt tot maximaal 250.000 landelijk.


Wil jij ook je handen uit de mouwen steken voor een gezonder Nederland, een biodiverse natuur, een stabiel klimaat en daarmee een toekomst om naar uit te kijken? Hieronder hebben we een aantal opties gegeven.Meer weten over deze actie?

Ga naar: krimpluchtvaart.nl


Hittegolven, bosbranden, droogte en dodelijke orkanen en overstromingen: we ondervinden klimaatverandering nu al aan den lijve. En dit is nog maar het begin.


Het is onbegrijpelijk dat onze overheid doorgaat met het opstoken van kolen: een gigantische bron van CO2-uitstoot en een belangrijke veroorzaker van milieu- en gezondheidsschade.


Daarom eisen wij, bezorgde burgers, dat de Nederlandse overheid stopt met het winnen, transporteren en verstoken van kolen en het faciliteren hiervan. Kappen met Kolen!

DOE MEE MET DE KAPPEN MET KOLEN ACTIES

Elke wagonlading kolen die wordt verstookt, leidt tot meer opwarming, meer milieuschade en meer gezondheidsschade. Wat we doen, is daarom simpel. We blokkeren kolentreinen, zodat deze hun schadelijke lading niet kunnen vervoeren. Dit doen we door middel van estafetteblokkades, waarbij steeds maar één persoon op het spoor zit. Op een andere plek staat iemand klaar om je plaats in te nemen als dat nodig is. Omdat we ProRail vooraf inseinen, wordt het treinverkeer stilgelegd en zijn onze acties veilig. We ontzien ander spoorverkeer zoals passagierstreinen. Iedereen kan meedoen, ook als je niet op het spoor wilt zitten.


Maak je je net als wij flinke zorgen over de toekomst? Ga dan naar ons Telegram-kanaal voor meer informatie over onze volgende actie. En hier kun je beelden van onze eerdere acties vinden.


Meer weten over deze actie?

Ga naar: kappenmetkolen.nl

Klimaatmars 2022

19 juni Rotterdam

Klimaatmars Rotterdam 2022

Geen woorden maar daden

De klimaatcrisis is nu. Hitterecords sneuvelen keer op keer, met als gevolg diepgaande veranderingen voor al het leven op aarde. Toch kiest Kabinet Rutte IV wéér de kant van degenen die voor de klimaatcrisis verantwoordelijk zijn.


Dit moet nu stoppen: zonder de oorzaken van de klimaatcrisis aan te pakken, blijven we namelijk niet onder 1,5 graad opwarming.


Op zondag 19 juni gingen we daarom massaal de straat op voor een Klimaatmars in Rotterdam. Gezamenlijk kunnen we de klimaatcrisis bestrijden en tegelijkertijd iedereen in Nederland en daarbuiten een waardig bestaan geven. De oplossingen ligger er, nu de actie nog.


KLIMAATREBELLIE, 19 - 20 MEI, ROTTERDAM

Op donderdag 19 mei, barste de Rebellie tegen de Fossiele Industrie los! In navolging van Just Stop Oil en Extinction Rebellion UK zetten wij Rotterdam op zijn kop. We starten de rebellie met een massa-actie: een kick-off protest door de straten van Rotterdam. TIME IS UP! Stop de fossiele industrie! Stop fossiele subsidies!

Donderdag 19 mei, eerste dag van de rebellie!
Terwijl overal ter wereld mensen worden getroffen door de klimaat- en ecologische crisis laat het IPCC-rapport zien dat we nog drie jaar hebben om het tij te keren. Drie jaar! Ieder mens heeft recht op een veilige leefomgeving, een duurzame baan en woning, en op groen vervoer. Overheden en grote bedrijven moeten nu doen wat nodig is. Stop de fossiele industrie!

Vrijdag 20 mei, decentrale acties
Tijdens de tweede dag van de Rebellie tegen de Fossiele Industrie gaan we los met een heel aantal acties in Rotterdam, georganiseerd door decentrale groepen. Alle acties zijn geweldloos, en reken er maar op dat we de boel op stelten zetten!

Om het leven op aarde te beschermen moeten we nu stoppen met de fossiele industrie. Als de overheid en grote bedrijven dat niet uit zichzelf doen, helpen wij een handje. Wil jij meedoen? Kom naar Rotterdam en sluit je aan of organiseer je eigen actie. Zondag 24 april is er een online actie support meeting (10.00 - 16.00 uur) voor iedereen die iets wil organiseren.


Meer weten over deze actie?

Ga naar: https://extinctionrebellion.nl/rebellie/


GREENPEACE & XR SCHIPHOL ACTIE

Op 5 november 2022 hebben meer dan 500 activisten & rebellen van Greenpeace en Extinction Rebellion met groot success actie gevoerd tegen de prive- en nachtvluchten op Schiphol Airport. 


Rond 13.00 uur drongen klimaatactivisten binnen op het terrein en namen plaats onder privéjets, om zo te voorkomen dat ze konden opstijgen. Enkele actievoerders ketenden zich vast aan toestellen en sommigen fietsten over het terrein.


Greenpeace en XR Schiphol actie

Bullshitvluchten van de baan!

Midden in een klimaatcrisis blijft Schiphol ongehinderd enorm vervuilen, ten koste van het klimaat en omwonenden. De overheid laat dit gebeuren. Op 5 november kwamen wij daarom in actie. Honderden actievoerders liepen of fietsten naar het platform voor privéjets op Schiphol. We zaten onder de geparkeerde jets en fietsten over de taxibaan, om zo lang mogelijk te voorkomen dat er vervuilende privéjets vertrekken.


We protesteerden op deze plek, omdat hier de onrechtvaardigheid van de luchtvaart pijnlijk duidelijk is. Bijna de helft van Nederland vliegt nooit. Slechts 8% vliegt abnormaal veel. Maar het is de toekomst van ons allemaal, die op het spel staat. Is dat eerlijk? Nee! We willen minder vluchten, meer treinen en een verbod op privéjets en korte vluchten, bijvoorbeeld naar Brussel of Parijs.


Greenpeace reactie over het succes van deze actie

Dat Schiphol de privéjets nu gaat verbannen is een goede stap. Deze vorm van vervoer in tijden van klimaatcrisis is schaamteloos en kan echt niet meer. We hebben niet voor niets met honderden actievoerders van Greenpeace en Extinction Rebellion de privéjets uren geblokkeerd. We zijn blij dat Schiphol nu luistert.


De luchtvaart is helemaal uit z’n jas gegroeid en gaat ver over de grenzen van omwonenden, natuur en klimaat. ’s Nachts niet meer vliegen is het minste wat je kunt doen voor omwonenden van het plofvliegveld. Een opluchting voor al die mensen die nu ’s nachts wakker liggen door de laag overvliegende Boeings.


Deze stappen mogen geen excuus zijn om Schiphol minder te laten krimpen. Als de luchtvaart het Klimaatakkoord van Parijs wil volgen, zal het aantal vluchten nog verder moeten dalen.KRIMP DE LUCHTVAART PETITIE


Bewoners van Nederland roepen de regering op om: 

 • vliegbewegingen te stoppen die geen meerwaarde voor Nederland hebben (hub-model)
 • korte vluchten te verbieden (b.v. 60 x per dag naar Londen)
 • de luchtvaart eerlijk- en veelvliegers zwaarder te belasten


Beperk onnodig vliegverkeer voor gezondheid en klimaat

Een groot deel van de passagiers (40%) bestaat uit buitenlandse overstappers. Dit vertegenwoordigt weinig waarde voor Nederland maar veroorzaakt wel twee keer zoveel vervuiling, gezondheidsschade en belasting van het grondpersoneel als passagiers met Nederland als herkomst of bestemming. Dit aanpakken is het 'laaghangend fruit' van klimaatbeleid. Waar burgers en de planeet al 50 jaar op wachten. Wilt u helpen met de campagne? Teken de petitie en / of neem contact op met de organisatie:


EXIT ECT

Stap uit het Energy Charter Treaty

Het Energy Charter Treaty (ECT) staat in de weg van de enorme transitie die we in een paar jaar tijd moeten  doormaken willen we gevaarlijke verdere opwarming van ons klimaat stoppen. De miljarden die Uniper en RWE van onze overheid claimen vanwege de sluiting van hun kolencentrales, moeten we gebruiken voor een rechtvaardige transitie voor werknemers in de fossiele industrie, in plaats van voor winstuitkering aan hun aandeelhouders.


Voor jou is het duidelijk dat uittreding uit het ECT een prioriteit is. Maar de politici in Den Haag die uiteindelijk gaan over dat besluit, kunnen nog wel een herinnering gebruiken. Want kort geleden werd de hoorzitting (waar Kamerleden zouden worden voorgelicht over de rampzalige impact van het ECT) voor de tweede keer uitgesteld! Terwijl het moment om een beslissing te nemen over het verdrag bijna voor de deur staat. 


We kunnen niet accepteren dat de Kamerleden het onderwerp voor zich uit blijven schuiven. Hoe langer we lid blijven van het ECT, hoe meer miljardenclaims van fossiele bedrijven we kunnen verwachten. Miljarden die we niet kunnen missen voor de transitie naar een groene economie. We moeten zorgen dat het ECT zo snel mogelijk weer op de agenda komt in Den Haag.  Help jij een handje mee om de druk op de politiek op te voeren? Teken de petitie en/of deel de video's online.


ik #kiesklimaat

Het is tijd voor een Klimaatkieswijzer gebaseerd op het stemgedrag van de politieke partijen in de raad.


Kieswijzers worden meestal gebaseerd op verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Maar tussen wat partijen vooraf beloven en hoe zij zich daarna gedragen, zit vaak een groot verschil. Daarom hebben de Klimaatcoalitie en Burgerplatform een kieswijzer gemaakt, gebaseerd op het stemgedrag van de raadsleden in de afgelopen vier jaar.


Er zijn dit jaar Klimaatkieswijzers voor Amsterdam, Arnhem, Haarlem en Oirschot. Bij de volgende verkiezingen worden dat er natuurlijk meer!

Hoe werkt de kieswijzer?

De site bevat een Klimaatlabel en een Klimaatkieswijzer.  In de Klimaatkieswijzer stemmen kiezers zelf op de groene moties waar partijen op stemden en dan kunnen ze zien welke partij hetzelfde stemde als zij. Dat is dan is niet per se de groenste partij, maar de partij die het beste bij jou past.


Klimaatlabel
In een aantal gemeenten is er naast de kieswijzer ook nog een Klimaatlabel. Deze is gebaseerd op een grote verzameling groene moties waarbij het totaal aantal groene keuzes van een partij een label geeft van A tot en met F. De partijen met label A stemmen dus het groenst en met F het minst groen.


Energieonafhankelijkheid
Met de stijgende gasprijzen neemt de energiearmoede toe. Stemmen op écht groene partijen helpt want die zetten in op vergroening van onze energieopwekking en het verminderen van energieverbruik. Daarbij gaan we voor alleen echte oplossingen, en niet voor oplossingen die alleen groen zijn op papier. Warmtenetten gevoed door verbranding van biomassa en afval noemen wij niet groen.”


Wat willen wij?
We willen dat mensen kiezen voor hun eigen groenste politieke partij. Wij zeggen niet dat mensen op een bepaalde partij moeten stemmen, maar we vragen ze om te kiezen voor de groenste partij waar zij achter kunnen staan.


RED HET STERREBOS!

Op 28 januari 2022 bezetten bosbeschermers het Sterrebos in Limburg, om het te beschermen tegen de kap door VDL Nedcar.


De autofabrikant wil het eeuwenoude bos kappen voor een nieuwe productielijn. Als het aan VDL Nedcar en de Provincie Limburg ligt, worden driekwart van het 200 jaar oude Sterrebos, en een populierenbos, gekapt. In een tijd van klimaatverandering en een biodiversiteitscrisis moeten we er juist alles aan doen om bestaande bossen te behouden! 


Red het Sterrebos - De bezetting van het Sterrebos Youtube Video
Red het Sterrebos Nieuws

De Klimaatcoalitie is solidair met de actievoerders & bosbeschermers van het Sterrebos in Limburg en verzoekt de betrokken partijen om af te zien van de kap en de mensenrechten van de actievoerders te respecteren.

Wil jij deze actie ook steunen? 


Waarom zijn wij tegen de kap van het Sterrebos?

We moeten klimaatverandering tegengaan en biodiversiteit herstellen. Het kappen van een oud bos voor een mogelijk financieel gunstigere variant van een autofabriek staat daar haaks tegenover. Het Sterrebos is een uniek, rustig, verwilderd bos. Omdat het niet wordt onderhouden en er geen paden doorheen lopen is het een veilige plek voor reeën, dassen, vleermuizen en broedvogels en nog meer (beschermde) diersoorten. Veel van de bomen, vooral eiken, zijn al 200 jaar oud.


Wij verzoeken;

 • VDL Nedcar, om per direct af te zien van de kap van het Sterrebos.
 • Provincie Limburg, om VDL Nedcar te manen om af te zien van de kap van het Sterrebos.
 • Burgemeester van Sittard, Hans Verheijen, om de rechten van de actievoerders te respecteren en VDL Nedcar te verzoeken om af te zien van de kap van het Sterrebos.
 • Rivian om alle onderhandelingen met VDL Nedcar te staken totdat het behoud van het gehele Sterrebos gegarandeerd wordt.


Roep de Klimaat noodtoestand uit!

De klimaatcrisis is nu! Wereldwijd zien we steeds extremer weer, uitsterving van soorten en toename van schaarste en conflict. Die gevolgen worden alleen maar erger als we niets doen. De Klimaatcoalitie roept de gemeentes en de provincies op om de klimaat-noodtoestand uit te roepen en hiernaar te handelen.


Klimaatcoalitie - Roep de noodtoestand uit youtube video

Waarom een klimaat-noodtoestand?
Dat is niet zomaar een symbolische daad. Échte verandering begint met erkennen dat we in een noodsituatie verkeren. De Verenigde Naties hebben overheden wereldwijd gevraagd om de klimaat-noodtoestand uit te roepen. Vele steden in Nederland, waaronder Amsterdam, Groningen, Haarlem, Utrecht, Nijmegen & Rotterdam, kondigden de klimaat-noodtoestand al af. Heeft jouw stad of provincie de Klimaatnoodtoestand nog niet uitgeroepen? Ga dan snel naar onze actiepagina en onderteken de petitie. Staat jouw stad of provincie nog niet in de lijst? Neem dan contact op en dan maken we samen een petitie voor je aan.


Animal Rebellion McDonalds actie Youtube video

Animal Rebellion voert actie bij het hoofdkantoor van McDonald's Nederland


In de ochtend van woensdag, 24 November 2021 heeft Animal Rebellion Nederland actie gevoerd bij het hoofdkantoor van McDonald’s in Amsterdam. Onze eis: de transitie naar een volledig plantaardig menu vóór 2025, het enige menu dat duurzaam en rechtvaardig is voor mens en dier.


Waarom McDonald's?


Door hun, op dierlijke producten gebaseerd, menu, draagt Mc Donald’s bij aan:

 • wereldwijde ontbossing
 • biodiversiteitsverlies
 • enorm land-, watergebruik en -verspilling
 • uitstoot van CO2, methaan en stikstof - klimaatverandering en zijn effecten
 • en de kans op nieuwe pandemieën


McDonald’s is de grootste fastfoodketen in Nederland én ter wereld, en nummer 157 op de lijst van grootste bedrijven ter wereld. Ze hebben niet alleen een enorme voetafdruk op deze aarde, maar daarmee ook een enorme voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid.


McDonald’s is een symbool van de veehouderij, een symbool van ons huidige systeem, een symbool voor hoe wij met onze planeet, mensen en andere dieren omgaan. Als ze echt hun verantwoordelijkheid willen nemen in de klimaat- en ecologische crisis, zoals ze aangeven op hun website, moeten ze voor 2025 overschakelen naar een volledig plantaardig menu.


We hebben nu:
- bijna half een jaar lang sit-ins gedaan bij hun restaurants door het hele land
- een persoonlijk gesprek gehad met hun en de wetenschappelijke rapporten uitgelegd over de belangrijke rol die de veehouderij in de huidige ecologische en klimaatcrisis speelt en hoe zij door hun niet-plantaardig menu medeverantwoordelijk zijn.


Ze kennen die feiten nu. Maar toch willen ze de urgentie niet erkennen en geen gehoor geven aan onze eis. Ze willen uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal zijn, gaven ze aan...


Het overweldigende wetenschappelijke bewijs legt de rampzalige impact van de veeteelt op onze planetaire grenzen bloot en wijst op een plantaardige voedselrevolutie als een essentiële oplossing. Het gaat om meer dan gewoon persoonlijke dieetkeuzes; systeemverandering is noodzakelijk! Alle bedrijven die zoals McDonald’s meedoen in de exploitatie van ons milieu en onze mensen en dieren, moeten overschakelen naar plantaardige landbouw en plantaardige producten; de overheid moet ze hierin ondersteunen!


Helaas heeft McDonald's wederom geen gehoor gegeven aan onze eisen. Maar zoals het gezegde luidt: ‘’First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.’’ Dus zolang de McDonald’s de urgentie niet wil inzien zullen we onze protesten voortzetten!


Wil je ons ondersteunen? Meld je dan aan voor een integratie gesprek via animalrebellion.netherlands@protonmail.com
Of blijf op de hoogte via onze Telegram Broadcast: https://t.me/+0acSnawofrMzZDI0

Of doneer via : https://bit.ly/3nKBmpi


Voor meer informatie over onze McDonald's campagne vind je op onze webpagina:

https://nl.animalrebellion.org/actie-hoofdkantoor-mcdonalds-2021/ 


Klimaatmars 2021

6 november Amsterdam

Klimaatcoalitie - Klimaatmars 2021 - Amsterdam aftermovie

De klimaatcrisis is nu.

Steeds meer mensen worden getroffen door bosbranden, overstromingen en hongersnood en het Kabinet doet al jaren te weinig. Daarom gingen we zaterdag 6 november massaal de straat op tijdens de Klimaatmars 2021 in Amsterdam.


Meer dan 40.000 deelnemers deden mee aan de Klimaatmars 2021 in Amsterdam en eisten van het kabinet dat ze in actie komt met ambitieuze en eerlijke klimaatplannen voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst. Samen kunnen we de schade beperken en bouwen aan een beter bestaan.  Omdat iedere seconde telt, gaan we ook na de Klimaatmars door met actievoeren voor een leefbaar klimaat. En jouw deelname is natuurlijk onwijs belangrijk! Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van grote acties en bekijk bij welke lokale groepen je je kunt aansluiten: www.klimaatmars2021.nl

Manifest

klimaatcoalitie-video-stop-ecocide-manifestatie-2021

Maak Ecocide Strafbaar

Op 12 oktober presenteerde Stop Ecocide Nederland het manifest “Nederland, pak de teugels van de toekomst” aan politiek Den Haag. Een stoet rechtenstudenten vergezelde Vrouwe Justitia van het Vredespaleis naar het parlementsgebouw. 

De Klimaatcoalitie eist dat ecocide - de grootschalige vernietiging van ecosystemen - een internationale misdaad wordt die vervolgd kan worden bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.


urgenda-climate-miles

Loop mee met de Climate Miles

Vanuit Groningen lopen we naar Glasgow, waar de klimaatconferentie COP26 van de Verenigde Naties plaatsvindt. Deze editie is cruciaal. De doelen en acties zullen drastisch bijgesteld moeten worden om de opwarming op aarde onder de 1,5 – 2 graden te houden.

klimaatcoalitie-video-lets-accelerate-climate-miles-urgenda

We koersen nog steeds af op 3 graden opwarming aan het einde van deze eeuw, wat een onleefbare wereld betekent. Alleen met een crisisaanpak en een enorme versnelling houden we de catastrofes enigszins binnen de perken. We zien wereldwijd wat er nu al gebeurt, met een opwarming van ongeveer 1,2 graden. Op woensdag 6 oktober 2021 heeft Urgenda het startschot gegeven van The Climate Miles in de Eemshaven. Vanaf daar zijn ze naar Groningen,  Zwolle, Deventer, Apeldoorn, Utrecht en naar Rotterdam gelopen. Op maandag 25 oktober is de Climate Miles caravaan in Rotterdam in de trein gestapt naar Edinburgh. Vervolgens zijn ze door het mooie Schotse landschap gelopen waar ze naar nog eens 4 dagen in Glasgow aangekomen zijn. Meer weten over deze klimaatactie? Kijk op theclimatemiles.nl


KLIMAATREBELLIE, 11 - 18 OKTOBER, DEN HAAG

Klimaatrechtvaardigheid is het strijdpunt van onze tijd. Overal ter wereld worden mensen gedood door hongersnood en natuurrampen, veroorzaakt door de klimaat- en ecologische crisis. Onze politici interesseert het niets. Zij beschermen de belangen van de fossiele industrie, steunen de vernietiging van de natuur en laten al die mensen die opkomen voor het behoud van de aarde in de steek. Actie is onze enige hoop. Wij eisen KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN: maak Nederland klimaatneutraal in 2025 op een eerlijke manier.


Meer weten over deze actie?

Ga naar: https://extinctionrebellion.nl/rebellie/


RWE STOP ERMEE!


klimaatcoalitie-miljardenclaim-en-biomassalobby-van-rwe-essent-video

RWE (Essent) betaalt elk jaar miljoenen euro's aan lobbygeld waarmee ze hun lucratieve handel en subsidies voor het verbranden van kolen- en houtige biomassa in stand weten te houden en eist nu 1,4 miljard euro van de Staat via het claimsysteem ISDS in het Energy Charter Treaty (ECT) vanwege het ‘kolenverbod’ en het sluiten van de kolencentrale in de Eemshaven in 2030.


Wetenschappers en lobbyisten krijgen flink betaald waardoor RWE miljarden binnen kan halen aan SDE-subsidies ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. In de wetenschap die bedreven wordt rondom het onderwerp energie is er al decennialang sprake van belangenverstrengeling.


In deze rapportage laten we zien dat door financiële prikkels wetenschappers moeite hebben om met objectieve onderzoeksresultaten te komen en dat zij zich in hun onderzoeksmethoden door bedrijven en politiek laten beïnvloeden. Ook laten wij zien dat wetenschappers nevenfuncties bekleden voor eigen ondernemingen of allianties met belanghebbenden waardoor de objectiviteit van hun onderzoek serieus in het geding komt.


Daarnaast laten wij zien dat wetenschappers de politiek ingaan en daar de belangen van hun eigen onderneming of de belangen van de bedrijven waarmee zij samenwerken voorrang geven in de beleidsvorming. Ten slotte tonen wij aan dat de duurzaamheidsprogramma’s die verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de duurzaamheid van de hele keten van biomassaverbranding steevast bestaan uit vooraanstaande personen uit de energiesector en de biomassasector. Elk onderdeel in de biomassaketen, van certificering, oogst, productie, handel, vervoer tot verbranding en het verkrijgen van subsidies is doordrongen van belangenverstrengelingen. Het is een schok voor ons dat deze manier van handelen legaal is.


Wij vinden het ethisch onverantwoord en verwerpelijk dat wetenschappers verbonden aan het Copernicus Instituut, dat zich presenteert als een onafhankelijk instituut voor duurzame ontwikkeling, zich in onze ogen bezighouden met op grote schaal betaalde greenwashing voor organisaties zoals RWE Essent die zich aantoonbaar schuldig maakt aan het veroorzaken van schade aan onze gezondheid, de natuur, het milieu en daarmee onze toekomst.


25 juni

2021

ABP, HET DUURT TE LANG ACTIE


Op 25 juni 2021 waren er in Amsterdam en Heerlen demonstraties en acties gepland om pensioenfonds ABP op te roepen om te stoppen met fossiel.


Ons huis staat in brand. De gevolgen van de klimaatcrisis worden steeds erger. ABP, het pensioenfonds van ambtenaren en leraren, gooit olie op het vuur door €17,4 miljard te investeren in de fossiele industrie.


Wij roepen pensioenfonds ABP op:

 1. Stop met het financieren van de klimaatcrisis: divesteer uit olie, kolen en gas
 2. Investeer in rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis


Meer weten over deze actie?

Ga naar:  gofossilfree.org/nl/duurt-te-lang


2021-06-25-klimaatcoalitie-abp-het-duurt-te-lang-actie-foto

Komt straks jouw eigen pensioen van het ABP? Je moet er toch niet aan denken dat je oudedagvoorziening ervoor zorgt dat jouw eigen kinderen en kleinkinderen geen leefbare toekomst meer zullen hebben?! Daarom roepen wij de aandeelhouders op om fossiel te laten vallen.


Wij eisen echte oplossingen en eerlijk herstel. Daarom gaan wij de straat op! 

Doe je mee? Meld je aan.Klimaatrechtvaardigheid NU

fietsactie Nijmegen

27 juni 2021KLIMAATRECHTVAARDIGHEID NU


Op 27 juni 2021 zijn er landelijk fietsacties gehouden om klimaatrechtvaardigheid te eisen van onze overheid.


Dezelfde partijen die de afgelopen jaren effectief en rechtvaardig klimaatbeleid met opzet vertraagden, kunnen na afgelopen verkiezingen weer op een meerderheid rekenen.


We kunnen ons niet nog eens vier jaar Rutte IV veroorloven. Het gevaar van neoliberaal klimaatbeleid is dat het de problemen niet oplost terwijl de ongelijkheid toeneemt. Dit is koren op de molen van extreemrechtse partijen zoals FvD en PVV. In plaats daarvan moeten we de rekening neerleggen bij de fossiele industrie en de 1% rijkste Nederlanders. Dat is waarom wij tijdens het zesjarige jubileum van het Urgendavonnis de straat op gaan om NU klimaatrechtvaardigheid te eisen.


Sluit de kolencentrales en stop olie en gaswinning, zonder compensatie voor fossiele bedrijven en investeerders. Investeer in een decentrale en duurzame energievoorziening die in de eerste plaats bestaat uit zon en wind.


Stimuleer lokale, ecologische productie van voedsel en gebruiksgoederen. Maak werk van serieuze en representatieve burgerinspraak en openbaar vervoer moet uitgebreid en gratis toegankelijk gemaakt wordt. Huizen moeten kosteloos en op grote schaal worden geïsoleerd en dit werk moet goed betaald worden. Zorg ervoor dat arbeiders uit sectoren die ontmanteld moeten worden, zoals de luchtvaart en fossiele industrie recht hebben op compensatie en passend vervangend werk.


Klimaatrechtvaardigheid NU

Om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te kunnen halen, is er ontzettend veel werk te doen. 


Wij eisen echte oplossingen en eerlijk herstel.  Mee eens? Meld je dan aan!


De Klimaatwakers


De Klimaatwakers

DE WACHT HOUDEN VOOR EEN LEEFBARE PLANEETDe Klimaatwakers
klimaatcoalitie-video-de-klimaatwakers

Tijdens de kabinetsformatie van 2021 waakten we in estafettevorm 203 dagen, dag en nacht, voor daadkrachtiger, rechtvaardiger klimaatbeleid. We beëindigden het waken in die vorm op 16 december. Ook het nieuwe kabinet blijven we wijzen op de noodzaak van een crisisaanpak voor het klimaat.

Daartoe lopen we wekelijks (op donderdag, vanaf 12:00) 7 keer rond het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanaf de ingang van de Tweede Kamer.


We waken omdat we de wacht houden voor de toekomst van onze aarde. We waken en rouwen omdat onze verwachting op het nodige klimaatbeleid aan het uitdoven is en er nu al talloze mensen lijden onder de gevolgen van deze crisis. En we waken omdat het nog niet te laat is en we hopen dat het tij zal keren. Door te waken roepen we ook anderen op om zich te laten raken door de ramp die zich aan het voltrekken is.


Waak je mee?


Schrijf je hier in om mee te lopen.


Meer weten over deze actie?

Ga naar: deklimaatwakers.nl

2021-05-20-xr-actie-wageningen-kraan

XR Wageningen University & Research ActieOp donderdag 20 mei zijn drie studenten (XR) met veel geweld en intimidatie door de politie gearresteerd op het terrein van Wageningen University and Research Centre. De studenten beklommen een tientallen meters hoge hijskraan en lieten een banner zakken. Hiermee demonstreerden ze voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en tegen de komst van een derde multinational op de campus.


Twee dagen na de actie zaten twee demonstranten nog steeds vast. Extinction Rebellion is woedend over het toenemend politiegeweld tegen vreedzame demonstranten! Een speciale politie-eenheid, gekleed in zwarte pakken en met bivakmutsen op, die opgericht is om vuurwapengevaarlijke verdachten aan te houden, rukte uit om het vreedzame studentenprotest hardhandig neer te slaan.


Studenten zijn geweldadig gearresteerd waarna het arrestatieteam hen, geboeid en geblinddoekt, aan een touw van de tientallen meters hoge hijskraan liet zakken. Tenminste één van hen werd met het hoofd naar beneden van de hijskraan afgeduwd. Is dit hoe de politie omgaat met vreedzame demonstranten? Waarom laat de Wageningen University & Research dit met haar studenten gebeuren?


XR riep Louise Fresco, bestuursvoorzitter van de Wageningen University & Research, op om het voor haar studenten op te nemen en te pleiten voor onmiddellijke vrijlating. Ze eisten dat het bestuur van de Wageningen University & Research geen verdere samenwerkingen aangaat met multinationals en geen multinationals kantoor laat houden op de campus.


Van Louise Fresco eisen we bovendien dat zij haar nevenfuncties bij agro-multinationals onmiddellijk neerlegt, zodat ze onafhankelijk haar rol als bestuursvoorzitter kan uitoefenen. Extinction Rebellion Wageningen, University Rebellion NL en XR Landbouw gaan door met actievoeren tot onze eisen zijn ingewilligd. Sluit je aan en kom in opstand voor onafhankelijke wetenschap en een leefbare planeet!


SHELL MUST FALL ACTIE


Op 18 mei 2021 zijn een groot aantal landelijke en wereldwijde demonstraties en acties uitgevoerd waarin werd opgeroepen Shell te ontmantelen en een wereld zonder Shell te realiseren.


Onder de noemer Shell Must Fall werken verschillende groepen, waaronder Code Rood, Climate Liberation Bloc (CLuB), Gastivists, Fossil Free Culture NL, Extinction Rebellion en organisaties van de Klimaatcoalitie samen aan een toekomst zonder Shell. Ook vanuit het buitenland hebben groepen  actief bijgedragen aan de campagne en de geplande massale acties.


Die actie is vooraf gegaan met een ‘alternatieve aandeelhouders vergadering’, waarin burgers, wetenschappers, opiniemakers en afgevaardigden van lokale gemeenschappen die direct te maken hebben met Shell, besproken hebben wat er nodig is om een multinational als Shell te stoppen en hoe een toekomst zonder Shell er uit kan zien. 


De ontmanteling van Shell is noodzakelijk om verdere klimaatverandering te stoppen, gezien Shell’s lange geschiedenis van ontkennen, greenwashing, corruptie, belastingontduiking en mensenrechtenschendingen.  


Wij eisen echte oplossingen en eerlijk herstel.  Als wij zeggen dat we Shell met alle mogelijke middelen moeten ontmantelen, impliceren we daarmee ook de ontmanteling van het kapitalistische, koloniale systeem van uitbuiting waaruit Shell is ontstaan en waarin Shell heeft kunnen gedijen ten koste van mensen en de planeet. Mee eens? Meld je dan aan!


KLIMAATALARM

DE CRISIS IS NU


klimaatcoalitie-klimaatalarm-2021-speech-jimmy-kegel-extinctionrebellion

Honderden jaren van uitbuiting en vernietiging hebben ons naar de afgrond gebracht. Over de hele planeet verliezen mensen hun leefwijze, leefomgeving en levens. We hebben nog maar een paar jaar om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis af te wenden, als we niet al te laat zijn. De zesde massale uitstervingsgolf is begonnen. Wat we de komende paar jaar doen bepaalt de toekomst van het leven op Aarde. Op 14 maart stond Jimmy Kegel op het podium tijdens het Klimaatalarm en liet in een bevlogen speech horen waar we staan & wat we er aan kunnen veranderen.


Echt groen energie adviesEnergieleveranciers zeggen allemaal dat ze groene energie verkopen maar dat kan helemaal niet want zoveel groene energie wordt er helemaal niet opgewekt. Daarom hebben wij onderzocht welke energieleveranciers echt helemaal groen zijn, zonder fossiel, zonder biomassa en volledig lokaal opgewekt. In ons onderzoeksrapport beschrijven wij hoe we tot deze conclusies gekomen zijn. Zes Nederlandse leveranciers blijken volledig groen. Stap over naar één van de Echt Groene Energieleveranciers.  


Overstappen naar EasyEnergy
Overstappen naar ENERGIE VanOns
Overstappen naar Pure Energie
Overstappen naar OM Nieuwe Energie
Overstappen naar Vrijopnaam
Overstappen naar EnergyZero

Pak het kroontje af van Shell

BNNVARA actie


Shell heet eigenlijk Royal Dutch Shell, oftewel Koninklijke Shell. Dat zogenaamde predicaat ‘Koninklijk’ is een blijk van respect, waardering en vertrouwen van de koning. Hij kent dit predicaat officieel alleen toe aan bedrijven die zich netjes gedragen en ‘niets doen wat hun reputatie zal schaden’


Maar Shell gedraagt zich dus helemaal niet zo netjes. Ze doen zelfs heel veel dingen die de reputatie schaden, bijvoorbeeld olierampen veroorzaken in Nigeria met dramatische gevolgen, of gas winnen in Groningen ten koste van de lokale bevolking. Om nog maar niet te spreken van Shells slechte invloed op klimaat en milieu. BNN VARA heeft een succesvolle actie opgestart om de koning te verzoeken om Shell het kroontje af te pakken. Doe je met ons mee?


Klimaatmars 2019

PEOPLE'S CLIMATE MARCH 2019

Op 10 maart gingen wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders! Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen voor gezinnen, jongeren, kleine ondernemers en boeren. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet. 


Wij gaan de straat op voor een eerlijk klimaatbeleid. Wij zijn klaar met vage beloften en halve maatregelen en willen concrete afspraken.


• Wij zijn voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten.
• Wij zijn voor ‘de vervuiler betaalt’.
• Wij zijn voor een toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont.
• Wij zijn voor een toekomst met goede groene banen.

Klimaatmars 2017

PEOPLE'S CLIMATE MARCH 2017

Op 29 april kwamen duizenden mensen naar Amsterdam om het aankomende kabinet op te roepen om voor ambitieus klimaatbeleid te kiezen. Jong en oud, koopman en dominee, stad en platteland - iedereen deed mee. Voor een nieuwe regering met hart voor 't klimaat! 


Bij de verkiezingen zijn de echt groene partijen in het aantal zetels bijna verdubbeld. Dat is een duidelijk signaal. Maar ook de partijen die zich niet profileren op het gebied van milieu en klimaat, moeten zich houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Samen houden we de onderhandelaars scherp. Klimaat is niet links of rechts, het gaat iedereen aan en we hebben nu actie nodig.

Klimaatmars 2014

PEOPLE'S CLIMATE MARCH 2014

Plein voor Plein heeft zich op zondag 21 september 2014 aangesloten bij de wereldwijde People’s Climate March.

De grootste klimaatmars ooit georganiseerd, in steden zoals New York, Berlijn, Seoul, Parijs, Melbourne, Londen en Amsterdam, bracht meer dan een miljoen mensen op de been.


Dit event was een signaal voor de internationale klimaattop in New York waar alle regerings-leiders aanwezig waren en het was ook bedoeld als breder signaal van alle mensen die een duurzamere wereld willen. Het is cruciaal dat er nu stevige maatregelen genomen worden om de aarde leefbaar te houden. 


"De muur tussen de 'gewone mens' en de 'activist' moet afgebroken worden. We zullen allemaal onderdeel moeten worden van de beweging die leidt tot een volhoudbare en rechtvaardige samenleving en circulaire economie voor iedereen. Ook de muur tussen 'de wetenschapper' en 'de activist' mag worden geslecht. De beste wetenschappers op het gebied van klimaatverandering zijn vaak het meest ongerust. Maar velen durven dat niet hardop uit te spreken. Het wordt tijd voor veel meer scientivists. Er staat te veel op het spel!" aldus Urgenda directeur Marjan Minnesma in haar duurzame troonrede 2014.