EXIT ECT

Het Energy Charter Treaty (ECT) staat in de weg van de enorme transitie die we in een paar jaar tijd moeten  doormaken willen we gevaarlijke verdere opwarming van ons klimaat stoppen. De miljarden die Uniper en RWE van onze overheid claimen vanwege de sluiting van hun kolencentrales, moeten we gebruiken voor een rechtvaardige transitie voor werknemers in de fossiele industrie, in plaats van voor winstuitkering aan hun aandeelhouders.


klimaatcoalitie-exit-ect-laser-actie-kolencentrale-uniper-actie-video

Voor jou is het duidelijk dat uittreding uit het ECT een prioriteit is. Maar de politici in Den Haag die uiteindelijk gaan over dat besluit, kunnen nog wel een herinnering gebruiken. Want kort geleden werd de hoorzitting (waar Kamerleden zouden worden voorgelicht over de rampzalige impact van het ECT) voor de tweede keer uitgesteld! Terwijl het moment om een beslissing te nemen over het verdrag bijna voor de deur staat.  We kunnen niet accepteren dat de Kamerleden het onderwerp voor zich uit blijven schuiven. Hoe langer we lid blijven van het ECT, hoe meer miljardenclaims van fossiele bedrijven we kunnen verwachten. Miljarden die we niet kunnen missen voor de transitie naar een groene economie. We moeten zorgen dat het ECT zo snel mogelijk weer op de agenda komt in Den Haag.  Help jij een handje mee om de druk op de politiek op te voeren? Teken de petitie en/of deel de video's online.RWE STOP ERMEE!


klimaatcoalitie-miljardenclaim-en-biomassalobby-van-rwe-essent-video

RWE (Essent) betaalt elk jaar miljoenen euro's aan lobbygeld waarmee ze hun lucratieve handel en subsidies voor het verbranden van kolen- en houtige biomassa in stand weten te houden en eist nu 1,4 miljard euro van de Staat via het claimsysteem ISDS in het Energy Charter Treaty (ECT) vanwege het ‘kolenverbod’ en het sluiten van de kolencentrale in de Eemshaven in 2030.


Wetenschappers en lobbyisten krijgen flink betaald waardoor RWE miljarden binnen kan halen aan SDE-subsidies ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. In de wetenschap die bedreven wordt rondom het onderwerp energie is er al decennialang sprake van belangenverstrengeling.


In deze rapportage laten we zien dat door financiële prikkels wetenschappers moeite hebben om met objectieve onderzoeksresultaten te komen en dat zij zich in hun onderzoeksmethoden door bedrijven en politiek laten beïnvloeden. Ook laten wij zien dat wetenschappers nevenfuncties bekleden voor eigen ondernemingen of allianties met belanghebbenden waardoor de objectiviteit van hun onderzoek serieus in het geding komt.


Daarnaast laten wij zien dat wetenschappers de politiek ingaan en daar de belangen van hun eigen onderneming of de belangen van de bedrijven waarmee zij samenwerken voorrang geven in de beleidsvorming. Ten slotte tonen wij aan dat de duurzaamheidsprogramma’s die verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de duurzaamheid van de hele keten van biomassaverbranding steevast bestaan uit vooraanstaande personen uit de energiesector en de biomassasector. Elk onderdeel in de biomassaketen, van certificering, oogst, productie, handel, vervoer tot verbranding en het verkrijgen van subsidies is doordrongen van belangenverstrengelingen. Het is een schok voor ons dat deze manier van handelen legaal is.


Wij vinden het ethisch onverantwoord en verwerpelijk dat wetenschappers verbonden aan het Copernicus Instituut, dat zich presenteert als een onafhankelijk instituut voor duurzame ontwikkeling, zich in onze ogen bezighouden met op grote schaal betaalde greenwashing voor organisaties zoals RWE Essent die zich aantoonbaar schuldig maakt aan het veroorzaken van schade aan onze gezondheid, de natuur, het milieu en daarmee onze toekomst.