XR Ambtenaren

xr-ambtenaren-linkedin
xr-ambtenaren-facebook
xr-ambtenaren-twitter
xr-ambtenaren-email
xr-ambtenaren-instagram

Er is grote behoefte aan activistische ambtenaren!


Maak jij je net als wij grote zorgen over de gevolgen van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit en ben je ambtenaar?  Meld je dan vandaag nog aan bij XR Ambtenaren.


Er zijn in Nederland een groot aantal ambtenaren die een ambseed afgelegd hebben om zich in te zetten voor de belangen en het welzijn van de burgers, zich ontzettend zorgen maken over het uitblijven van de benodigde actie en zich boos maken over bijvoorbeeld de miljarden aan fossiele- en biomassasubsidies die de overheid jaarlijks verstrekt aan vervuilende bedrijven. Je staat er dus niet alleen voor!


Samen kunnen we tot actie overgaan. 

Wij willen graag samen met jou optrekken voor een gezonder Nederland, bescherming van de natuur & biodiversiteit, een veilig klimaat en daarmee een toekomst om naar uit te kijken. Je kunt je zowel aansluiten bij een lokale XR groep bij jou in de buurt en bij deze XR Ambtenaren groep. Deelnemen aan een lokale groep is aan te bevelen als je mensen wilt leren kennen uit je eigen buurt.


In de XR Ambtenaren groep zitten collega's uit het hele land die elkaar ondersteunen, samenwerken en van elkaars successen leren. Deelname als ambtenaar aan XR Ambtenaren is bijzonder, omdat er een groot verschil zit tussen activisme als burger en activisme als ambtenaar. Het is daarom fijn om in een XR-groep te zitten met mensen die dat begrijpen en die specifieke uitdagingen ervaren, juist omdat ze bij de overheid werken die anders moet gaan handelen. Een unieke positie, met soms van meerdere kanten druk of weerstand.


Wat doen XR Ambtenaren?

  • Binnen je eigen organisatie actie ondernemen (zoals een brandbrief of petitie opzetten)
  • Elkaar steunen en van elkaar leren (bijvoorbeeld als je leidinggevende je aanspreekt)
  • Collega's enthousiasmeren om ook actief te worden voor het klimaat
  • Oplossingen rondom duurzaamheid en klimaat delen (zoals het Urgenda 54 punten plan)
  • Samen meedoen aan demonstraties en acties buiten onze organisatie (bv landelijke acties van Extinction Rebellion)


We zijn inmiddels met een flink aantal ambtenaren uit zowel het rijk, de provincies, waterschappen en gemeentes, maar willen nog veel groter worden. Wij moeten het verschil gaan maken. Sluit je aan!


Waarom moeten we iets doen?

Volgens de uitspraak van de rechter in de Urgenda Klimaatzaak bestaat er een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven waaruit een verplichting volgt voor de Staat om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden.


Urgenda Klimaatzaak uitspraak

Volgens de Verenigde Naties staat dankzij vervuiling, klimaatchaos, verlies van leefgebied en uitbuiting van de natuur een miljoen planten- en diersoorten op de rand van uitsterven. Dit is op zichzelf afschuwelijk. Het vormt ook een directe bedreiging voor de gezondheid en het levensonderhoud van miljarden mensen over de hele wereld – vooral de meest kwetsbaren.


In de Klimaatwet is vastgelegd dat we in 2030 49% minder broeikasgassen moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990. ​​​De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, wil in 2030 60% CO2 reductie hebben maar koerst daadwerkelijk op een reductie van 2% in 2025. Het is absoluut onrealistisch om aan te nemen dat het doel met de huidige manier van doen kan worden gehaald. Daarom is het nu tijd voor actie. We moeten onze plicht als ambtenaren doen door nu te handelen.


Benieuwd naar jouw rol als activistische ambtenaar?

Bekijk hieronder de rollen die nodig zijn om van de transitie een succes te maken en bepaal welke rol het beste bij jou past. Wil je hierover meer uitleg? Klik dan op de groene link hieronder voor het onderwerp waar je uitleg over wenst.


klimaatcoalitie-rollen-in-transities-surfing-the-waves-of-chaos

De activistische ambtenaar

00:00 Jan Rotmans intro
01:22  Chaos
04:10  Polycrisis en geitenpaadjes
05:30  Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen
06:05  Bestaanszekerheid onder druk
07:19   Vergelijking met de 19e eeuw
09:23  Semi-permanente crisis
10:50  Disbalans tussen mens en natuur
11:10   Morele crisis
11:53   Crises zijn een zegen
13:29  Transitie
18:25  Wat betekent dat voor gemeente?
21:36  Ambtenaren 3.0
26:36  Activistische ambtenaren
27:30  Stap uit de illusie van machteloosheid
32:44  De man /vrouw in de arena


Brandbrief bezorgde ambtenaren

4500+ ambtenaren van tal van ministeries, provincies, gemeenten en andere overheids-instanties, maken zich grote zorgen over de trage uitvoering van de aanpak van de klimaat- en ecologische crisis. Daarom ondertekenden ze de brandbrief waarin ze het kabinet en leden van de Tweede Kamer oproepen om:


Brandbrief Bezorgde Ambtenaren
  • Per direct het verzet tegen de Europese Natuurherstelwet te staken en zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen voor een goede implementatie van deze wet in Nederland, zodat alle natuur in ons land na meer dan 30 jaar uitstel en vertraging beter beschermd wordt en kan herstellen;


  • Te erkennen dat de bovengenoemde Natuurherstelwet een essentieel onderdeel is van de totale aanpak van de klimaat- en ecologische crisis waar we middenin zitten en daarom desinformatie over deze wet tegen te gaan en te weerleggen;


  • Per direct alle fossiele subsidies en belastingkortingen volledig af te schaffen in lijn met het huidige overheidsbeleid en alle eerdere door opeenvolgende kabinetten gemaakte afspraken hierover sinds 2009.


Klimaatbrandbrief Amsterdam

Eind 2022 eisten 1.200 ambtenaren van de gemeente Amsterdam (waaronder ook XR-ambtenaren) in een klimaatbrandbrief van het Gemeentelijk Managementteam (GMT) om meer ambitie te tonen en het klimaatbeleid meer prioriteit te geven.


Reactie GMT: “Het GMT van de gemeente Amsterdam voelde zich uitgedaagd door de initiatiefnemers en zo’n 1.200 ambtenaren van de gemeente die de klimaatbrandbrief ondertekend hebben en riep iedereen op te komen en mee te denken. Het Klimaatevent Duurzame stad en duurzame organisatie werd een actiebijeenkomst waar het zinderde van de energie en de belofte gaf van een ‘tipping point’ in de organisatie. Is dit het begin van een “beschaafde revolutie” waartoe Jan Rotmans opriep?”  Lees hier de volledige terugkoppeling >>>


De initiatiefgroep van de klimaatbrandbrief blijft de ontwikkelingen kritisch volgen en blijft actiebereid als het resultaat tegenvalt. Wil jij ook zoiets doen in je eigen organisatie? Neem dan contact op. >>>


ABP - Het duurt te lang!

Het pensioenfonds van ambtenaren en leraren investeerde €17,4 miljard in de fossiele industrie.


Dat is olie op het vuur! Je moet er toch niet aan denken dat je oudedag voorziening ervoor zorgt dat jouw eigen kinderen en kleinkinderen geen leefbare toekomst meer zullen hebben?!


Daarom hebben we de bestuursvoorzitter Corien Wortmann en de aandeelhouders van het ABP opgeroepen om fossiel te laten vallen. En na jarenlange druk verkocht pensioenfonds ABP uiteindelijk eind 2021 haar aandelen in bedrijven die olie, gas en steenkool winnen. Een 'abrupte u-turn' van het fonds en een 'heel helder signaal' aan de olie-industrie.