XR-Gifvrij

Gifvrij

Gif in onze drinkwater- en natuurgebieden

Nederland schendt de Europese regels door te weinig op te treden tegen het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in drinkwater- en natuurgebieden. Als gevolg hiervan worden kwetsbare gebieden vervuild met zeer giftige bestrijdingsmiddelen. Ondertussen bevat een derde van de drinkwatergebieden al meer giftige bestrijdings middelen dan is toegestaan.


Teken de petitie

Uit onderzoek van stichting Natuur & Milieu blijkt dat de provincies hun taak verzaken ten koste van jouw gezondheid, de natuur en daarmee onze toekomst. Door middel van een petitie verzoeken wij het bestuur van de provincies om zich te houden aan de Europese regels, een gebruiksverbod voor bestrijdings middelen op te leggen in drinkwater- en natuurgebieden en op te treden tegen overtredingen van het verbod. Teken je mee?


Landbouwgif slecht voor de gezondheid

Bestrijdingsmiddelen horen niet thuis in drinkwater- en natuurgebieden. Nederland is koploper in de EU met het hoogste gebruik van bestrijdingsmiddelen per hectare agrarische grond. Volgens UNICEF wordt een groot aantal Nederlandse kinderen blootgesteld aan te hoge concentraties landbouwgif.


Wetenschappers waarschuwen voor hersenziektes zoals Parkinson, een verband met autisme en ADHD, verschillende kanker soorten, longaandoeningen, voortplantings- en immuniteits problemen. Een chronische blootstelling aan lage hoeveelheden bestrijdingsmiddelen is al genoeg om deze ernstige ziektes te veroorzaken.


pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-0
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-5
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-10
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-2
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-14
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-11
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-7
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-15
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-16
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-21
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-18
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-17
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-19
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-1
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-30
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-31
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-32
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-34
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-00

Landbouwgif bedreigt natuur en voedselvoorziening

Insecten zoals wilde bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen lijden en sterven onder het gebruik van de bestrijdingsmiddelen. De Nederlandse natuur verarmt hierdoor: In Nederland komen steeds minder vogels en andere dieren die insecten eten voor. Dat moeten we voorkomen. Veel insecten hebben we bovendien hard nodig om voedsel te kunnen maken. Zij bestuiven planten, waardoor daar weer voedsel aan groeit waar wij mensen afhankelijk van zijn.


Nederland meest vervuilde water van Europa

In maar liefst 53% van de gevallen bevat het Nederlandse oppervlaktewater te veel bestrijdings middelen. Daarmee behoren de Nederlandse oppervlakte wateren tot de meest vervuilde wateren van Europa. Ook buiten de kwetsbare gebieden doet Nederland te weinig om het water te beschermen.


Wie is hier verantwoordelijk voor?
Provincies zijn hoofdverantwoordelijk voor de bescherming van deze gebieden. De meeste provincies beperken het agrarische gebruik van landbouwgif in deze kwetsbare natuurgebieden niet of nauwelijks. Wil jij ook dat jouw Provinciebestuur haar taak uitvoert en de natuur, jouw gezondheid en toekomst voorrang geeft?


pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-12
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-20
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-3
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-9
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-13
pan-pesticide-action-network-nederland-wist-je-dat-landbouwgif-35

Biologische boeren zijn de oplossing

De Klimaatcoalitie pleit ervoor dat de overheid alleen nog maar biologische boeren in kwetsbare gebieden toestaat. Dit is een belangrijke knop om aan te draaien. Biologische boeren gebruiken geen landbouwgif. Meer info over biologische boeren vind je hier:  informatie bio-boeren


Wat kan jij doen?

Er zijn heel veel manieren waarop jij het verschil kunt maken, om te beginnen bjivoorbeeld in je eigen tuin en  boodschappenmand. Je kunt ervoor zorgen dat er meer vraag komt naar onbespoten producten door bio-producten te kopen en vermijd natuurlijk in je eigen tuin het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.


Eis gifvrije graanvelden van je supermarkt

Foodwatch is een landelijke actie gestart die je kunt steunen door met een brief aan jouw eigen supermarkt te laten weten dat jij brood, ontbijtgranen en koek wilt zonder giftige bijsmaak.


Eis van je provincie dat ze hun werk doen

Het is onacceptabel dat een basisbehoefte als drinkwater duurder en ongezonder wordt omdat de overheid haar taak verzaakt. Drinkwater- en natuurgebieden verdienen de hoogste bescherming. Uit onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat jouw provinciebestuur niet of te weinig optreedt tegen het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in drinkwater- en natuurgebieden, wat ten koste gaat van jouw gezondheid, de natuur en daarmee de toekomst. Het provinciebestuur bestaat uit een klein groepje mensen die o.a. door middel van jouw belastingen betaald worden om hun taak uit te voeren. Wil jij ook dat die mensen hun werk serieus gaan nemen? Teken dan minimaal de petitie die ze hiertoe oproept. Mocht je het net als wij echt belangrijk vinden, stuur jouw eigen provinciebestuur dan ook een email om ze op de petitie, hun verplichtingen en de oplossing te wijzen.


Ondersteun de milieu-organisaties

Er zijn meerdere organisaties in Nederland op verschillende manieren bezig om Nederland gifvrij te krijgen. Zo heeft bijvoorbeeld stichting Natuur & Milieu onlangs een klacht ingediend bij Europa omdat onze provincies hun taak verzaken waardoor er veel te veel bestrijdingsmiddelen in grondwater beschermingsgebieden (voor drinkwaterwinning) en de beschermde Natura 2000-gebieden belanden. Stichting Pesticide Action Network (PAN) Nederland heeft een uitgebreid actieplan om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen uit te bannen en stichting Mobilisation for the Environment voert al sinds de eeuwwisseling rechtszaken om de overheid en bedrijven te dwingen om te stoppen met het vergiftigen van onze leefomgeving. Heb je zelf geen tijd of energie om actie te voeren? Steun ze dan met een donatie.


Word vrijwilliger of actievoerder

Ben jij ook klaar met machteloos toekijken hoe de biodiversiteitscrisis steeds groter en je gezin vergiftigd wordt? Wil jij ook meer doen dan alleen petities ondertekenen? Meld je dan aan als vrijwilliger of actievoerder.  


Gifvrij petitie

XR-Gifvrij

De provincies schenden de Europese regels door gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in drinkwater- en natuurgebieden toe te staan. Wij eisen een gifverbod en handhaving om ernstige schade aan onze gezondheid en de natuur tegen te gaan en pleiten voor biologische landbouw in beschermde gebieden.


Overwegende dat;

  • Wetenschappers waarschuwen voor hersen ziektes zoals Parkinson, een verband met autisme en ADHD, verschillende kanker soorten, long aandoeningen, voortplantings- en immuniteits problemen.
  • Een chronische blootstelling aan lage hoeveelheden bestrijdings middelen al genoeg is om deze ernstige ziektes te veroorzaken.
  • Er in Nederland steeds minder insecten en dieren die insecten eten, zoals vogels en egels zijn door landbouwgif.

  • De voedselvoorziening bedreigd wordt doordat planten niet meer worden bestoven.

  • Nederland het hoogste gifgebruik per hectare landbouwgrond en de meest vervuilde wateren van Europa heeft.


Verzoeken wij het bestuur van de provincies om zich te houden aan de Europese regels door een gebruiksverbod voor bestrijdings middelen op te leggen in drinkwater- en natuurgebieden. We verzoeken daarnaast om op te treden tegen overtredingen van het verbod. We pleiten ervoor dat de overheid alleen nog maar biologische boeren in kwetsbare gebieden toestaat.


Gifvrij-actie-vlinder

Stuur een verzoek voor een gifverbod aan jouw Provincie

Vanwege de ernstige gevolgen voor onze gezondheid, de natuur en de toekomst van de generaties na ons, hebben we een template verzoek voor je beschikbaar gesteld waarmee je van je provinciebestuur een gifverbod en handhaving kunt eisen en voor biologische landbouw in de beschermde gebieden kunt pleiten.


Als je de tekst in de template niet veranderd, afgezien van het vervangen van de datum en de ondertekening met jouw voor- en achternaam, dan mag je deze brief met het verzoek namens de Klimaatcoalitie verzenden aan jouw provinciebestuur. Mocht je de brief wel willen wijzigen, vervang of verwijder dan 'Namens de Klimaatcoalitie'.


Je kunt de namen van de Gedeputeerde Statenleden (het bestuur) van jouw provincie vinden door op deze link te klikken en bovenin je webbrowser de naam van jouw provincie in te vullen. Je kunt de namen van de Provinciale Statenleden invullen in de aanhef van je brief (hoeft niet als je daar geen zin in hebt). Op die pagina van de Provinciale Staten van jouw provincie staan ook de contactgegevens waar je je brief naar toe kunt sturen.


Vergeet niet je brief met ons te delen zodat we hem kunnen opvoeren in de documenten en nieuwsberichten sectie van deze website. Als je wilt kan je hem natuurlijk ook op je facebook, twitter of linkedin account delen om anderen te motiveren om ook zo'n verzoek in te dienen. Deel dan ook deze link erbij zodat andere mensen deze handleiding ook kunnen vinden en gebruiken. 


FoodWatch actie - Ga naar je supermarkt en eis gifvrije graanvelden

Eis gifvrije graanvelden

van je supermarkt

Supermarkten spelen een sleutelrol naar gifvrij

In deze tijd zou de overheid voorstellen moeten doen om een einde te maken aan het gebruik van pesticiden, door de regelgeving aan te scherpen en door meer middelen beschikbaar te stellen voor gifvrije teelt. Maar de huidige politieke realiteit is juist terughoudendheid en zelfs tegenwerking van verbetering. Het meest recente voorbeeld hiervan is de verlenging van de toelating van glyfosaat voor nog eens 10 jaar, ook al riepen 34.633 foodwatchers de demissionaire landbouwminister Piet Adema luid en duidelijk op om te stoppen met glyfosaat in heel Europa. 


FoodWatch actie: Eis gifvrije graanvelden  van je supermarkt

Van onze overheden moeten we het duidelijk niet hebben. Foodwatch is daarom acties gestart om er bij de supermarkten op aan te dringen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor de publieke gezondheid en voor milieubescherming en jij kunt ze daarbij helpen!


Als je de uitdaging aangaat is het jouw missie om supermarkten rechtstreeks aan te spreken via een brief die we je vragen bij ze af te geven. Zo brengen we onze boodschap naar de winkels toe en worden dus niet alleen de hoofdkantoren beladen met mails vanuit de e-mailactie, maar krijgen de lokale supermarkten ook post van foodwatchers door het hele land.


STAP 1: AAN DE SLAG
Download en druk de voorbeeld brief af en onderteken hem. Het bevat alle essentiƫle informatie over onze eisen en de argumenten tegen het landbouwgif. Vergeet niet om onderaan toe te voegen hoe de supermarkt contact met je kan opnemen als je dat wilt.


STAP 2: GA NAAR JOUW SUPERMARKT
Kies de supermarkt bij jou in de buurt (indien mogelijk een waar onze campagne op is gericht: Albert Heijn, Jumbo, Coop, Plus, Dirk, Lidl, ALDI, Vomar, DekaMarkt en Spar).Geef de brief aan het management of de medewerkers van de winkel bij de receptie of doe hem in de ideeƫnbus van de winkel of in de brievenbus.


STAP 3: HOU ONS OP DE HOOGTE VAN JE ACTIE!

Als je je actie hebt uitgevoerd, deel dan je ervaring met ons:

Door een foto van jezelf met je brief voor de supermarkt te delen op sociale media met #StopPesticiden, met vermelding van @foodwatchnl.


XR-gifvrij-bij

XR Gifvrij

xr-gifvrij-website
xr-gifvrij-facebook
xr-gifvrij-twitter
xr-gifvrij-email
xr-gifvrij-instagram

Sluit je aan bij XR Gifvrij

Helaas kunnen de milieuorganisaties het niet alleen af. De rechtszaken, petities en brandbrieven zijn niet voldoende gebleken om Nederland gifvrij te krijgen. Extinction Rebellion Gifvrij is een XR Gemeenschapsgroep in oprichting en zet zich samen met XR Landbouw en Scientist Rebellion in doormiddel van landelijke en provinciale acties om de overheid en bedrijven te houden aan hun wettelijke verplichting om de gezondheid en natuur en daarmee onze toekomst te beschermen.


Ben jij ook klaar met machteloos toekijken hoe de biodiversiteitscrisis steeds groter en je gezin vergiftigd wordt? Wil jij ook meer doen dan alleen petities ondertekenen? Meld je dan aan bij Extinction Rebellion. Wie je ook bent en hoeveel tijd je ook hebt, je bent welkom. Je kunt mee rebelleren op een manier die bij jou past. Meedoen met acties, achter de schermen werken, bij jou in de buurt actief zijn of juist online bij de landelijke organisatie.

Meld je hier aan en kom in actie! 


XR Gifvrij - sluit de gifkraan

Docs & Nieuws

Zoek je informatie over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen op je gezondheid of de natuur? Hieronder hebben we op chronologische volgorde alle onderzoeksrapporten, nieuwsberichten en rechterlijke uitspraken geplaatst die we konden vinden. Maak jij je ook zorgen over je gezondheid en de natuur? Teken dan deze gifvrij-petitie!


2024 documentatie en nieuwsberichten

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2002