STOP DE BIOMASSA LOBBY!

Federatie tegen Biomassacentrales en ontbossing Website
The FAB Facebook
The FAB Twitter
The FAB Email

Bij het verbranden van houtige biomassa komt veel meer CO2, fijnstof, stikstof en andere schadelijke stoffen vrij vergeleken met het verbranden van gas en zelfs vergeleken met het verbranden van kolen.


Biomassasubsidies kosten ons miljarden van onze belastingen terwijl die subsidies juist bedoeld waren voor echt duurzame oplossingen.


Stop de Biomassalobby video - EDSP.TV

Eigenaren van de kolencentrales en vuilverbranders betalen miljoenen per jaar aan de biomassalobby om ervoor te zorgen dat de politiek de belangen van vervuilende bedrijven en de beleggers in plaats van jouw belangen behartigen. Dit gaat ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. Het is tijd dat dit stopt!


Volgens de uitspraak van de rechter in de Urgenda Klimaatzaak bestaat er een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven waaruit een verplichting volgt voor de Staat om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden. Dat gaat dus over ons allemaal. Wij hebben volgens de rechter, het gerechtshof en de Hoge Raad allemaal een reële kans op overlijden door de gevolgen van klimaatverandering.


Tweede Kamer mist kans biomassa definitief te beëindigen

De Tweede Kamer mist de kans om definitief af te rekenen met biomassa als zgn. hernieuwbare energie. ‘De minister, Rob Jetten, blijft worstelen met een op hol geslagen subsidietrein maar de huidige ombouw van kolencentrales naar volledige biomassaverbranding, met een nog onbewezen CO2-afvang en opslag-experiment (afgekort BECCS), betekent de facto een ramp voor klimaat én biodiversiteit’.


NVDE grootgebruiker energiesubsidies
Naast de Partij voor de Dieren stemden GL-PvdA, SP, Denk, Volt, JA21 en FvD voor het amendement. Klimaatminister Rob Jetten (D66) had vooraf het amendement ontraden. BBB stelde, samen met VVD en PVV, de lijn te volgen van Nederlandse Vereniging van Duurzame Energiebedrijven NVDE die bekend staat als grootgebruiker van de miljarden euro's energiesubsidie en die er voor pleit om meer risico te nemen en ook reserves uit te geven aan dit soort energieprojecten. Grote energiebedrijven die Nederlandse kolencentrales exploiteren zoals RWE, Eneco en Uniper zijn lid van deze branchevereniging voor grote vervuilende bedrijven.

75.000 hectare bos per jaar
Er wordt nu al jaarlijks 3.5 miljoen ton houtpellets uit de VS en de Baltische staten verstookt maar ook in Nederland worden onze bossen gekapt en verdwijnen dankzij de subsidies als brandstof in de energiecentrales. Als de twee kolencentrales van RWE (Eemshaven in Groningen en Amer in Noord-Brabant) volledig overstappen op biomassaverbranding met CO2- afvang en opslag (BECCS) is 7.5 miljoen ton hout per jaar nodig. Dat betekent een verdubbeling van de huidige import. De benodigde import betekent een jaarlijkse kaalkap aan bos van 75.000 hectare. Oftewel een jaarlijkse kaalkap van een vijfde deel van het Nederlandse bos.  


BECCS niet CO2-negatief
De biomassa-industrie presenteert BECCS als een technische klimaatmaatregel om CO2 uit de atmosfeer te halen. Maar wetenschappers geven aan dat dit een onbewezen en loze belofte is: 1. Biomassaverbranding is niet CO2-neutraal, en erger dan kolen in de periode tot 2050; 2. In het biomassaproductieproces wordt veel CO2 niet afgevangen. Het gaat om CO2-uitstoot bij boskap, bij het maken van houtpellets, bij het transport naar NL, bij het afvangen en opslaan van CO2. Dit laatste kost een derde deel van de door houtverbranding  opgewekte energie. Per saldo stoot BECCS juist CO2 uit geeft de wetenschap aan.


PBL - Koolstofschuld biomassa 50 tot 100+ jaar

THE FAB


Volgens deze video van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

duurt het minimaal 50 tot meer dan 100 jaar voordat de CO-uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van een boom weer gecompenseerd is door de groei van een nieuwe boom terwijl Urgenda in Tegenlicht uitzending onlangs nog eens duidelijk maakte dat we nog maar minder dan 10 jaar de tijd hebben om onze CO2-uitstoot volledig te stoppen. De betaalde pro-biomassalobby beweert dat de CO2 veel sneller wordt opgenomen maar het PBL erkend in deze video dat dit onzin is.


Waarom biomassacentrales slecht zijn voor mens & milieu

EDSP ECO


Omdat het een moeilijk onderwerp is en je vast geen tijd hebt om honderden onderzoeksrapporten te lezen om echt te begrijpen waarom het verbranden van biomassa geen goed idee is hebben we een animatie filmpje gemaakt waarin we binnen 5 minuten tijd uitleggen waarom honderden milieuorganisaties verzocht hebben om het verbranden van biomassa in biomassacentrales een halt toe te roepen. Delen wordt gewaardeerd.RWE STOP ERMEE!


klimaatcoalitie-miljardenclaim-en-biomassalobby-van-rwe-essent-video

RWE (Essent) betaalt elk jaar miljoenen euro's aan lobbygeld waarmee ze hun lucratieve handel en subsidies voor het verbranden van kolen- en houtige biomassa in stand weten te houden en eist nu 1,4 miljard euro van de Staat via het claimsysteem ISDS in het Energy Charter Treaty (ECT) vanwege het ‘kolenverbod’ en het sluiten van de kolencentrale in de Eemshaven in 2030.


Wetenschappers en lobbyisten krijgen flink betaald waardoor RWE miljarden binnen kan halen aan SDE-subsidies ten koste van jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. In de wetenschap die bedreven wordt rondom het onderwerp energie is er al decennialang sprake van belangenverstrengeling.


In deze rapportage laten we zien dat door financiële prikkels wetenschappers moeite hebben om met objectieve onderzoeksresultaten te komen en dat zij zich in hun onderzoeksmethoden door bedrijven en politiek laten beïnvloeden. Ook laten wij zien dat wetenschappers nevenfuncties bekleden voor eigen ondernemingen of allianties met belanghebbenden waardoor de objectiviteit van hun onderzoek serieus in het geding komt.


Daarnaast laten wij zien dat wetenschappers de politiek ingaan en daar de belangen van hun eigen onderneming of de belangen van de bedrijven waarmee zij samenwerken voorrang geven in de beleidsvorming. Ten slotte tonen wij aan dat de duurzaamheidsprogramma’s die verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de duurzaamheid van de hele keten van biomassaverbranding steevast bestaan uit vooraanstaande personen uit de energiesector en de biomassasector. Elk onderdeel in de biomassaketen, van certificering, oogst, productie, handel, vervoer tot verbranding en het verkrijgen van subsidies is doordrongen van belangenverstrengelingen. Het is een schok voor ons dat deze manier van handelen legaal is.


Wij vinden het ethisch onverantwoord en verwerpelijk dat wetenschappers verbonden aan het Copernicus Instituut, dat zich presenteert als een onafhankelijk instituut voor duurzame ontwikkeling, zich in onze ogen bezighouden met op grote schaal betaalde greenwashing voor organisaties zoals RWE Essent die zich aantoonbaar schuldig maakt aan het veroorzaken van schade aan onze gezondheid, de natuur, het milieu en daarmee onze toekomst.


2020-11-02-thefab-brandbrief-aan-ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat-tav-sde-subsidies-biomassa-dutch

Brandbrief aan Ministerie van Economische Zaken (en Klimaat ?)

Rond de 70 nationale en internationale organisaties waaronder Greenpeace, Extinction Rebellion, Fridays For Future, en de Federatie tegen Biomassacentrales hebben een brandbrief verzonden aan het Ministerie van Economische Zaken. In de brief werd nogmaals heel duidelijk gewezen op alle bezwaren ten opzichte van het verstrekken van subsidies op het verbranden van houtige biomassa en de schade die hiermee veroorzaakt wordt op onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst. De brandbrief wordt ondersteund door 22.500 Nederlanders die de petitie "Stop per direct de subsidie op biomassacentrales in Nederland" hebben ondertekend. De brandbrief werd opgesteld door Comite Schone Lucht, Leefmilieu en Mobilisation for the Environment.


2020-10-28-pvdd-regering-moet-wildgroei-aan-biomassacentrales-voorkomen

Regering moet wildgroei aan biomassacentrales voorkomen

De regering moet met een plan van aanpak komen om de wildgroei aan biomassacentrales te voorkomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een voorstel van Partij voor de Dieren, die de regering opdraagt nationale regie te nemen over het aantal en het totale vermogen van biomassacentrales.


“Dit is ontzettend goed nieuws. Lokale overheden geven massaal toestemming om biomassacentrales te laten bouwen terwijl het verbranden van hout helemaal geen duurzame energievoorziening is. Er komt meer CO2 bij vrij dan bij het verbranden van kolen”, legt Kamerlid Lammert van Raan uit. “Bovendien worden door subsidies op houtige biomassa deze centrales in hoog tempo uit de grond gestampt, waar weer bossen voor moeten worden gekapt. Als we op deze voet doorgaan met deze mega-houtovens, dan zijn er scheepsladingen hout van over de hele wereld nodig om de centrales te laten branden. Hoog tijd dus voor een plan van aanpak van de regering om dit eindelijk een halt toe te roepen.”


Groningse Gedeputeerde Nienke Homan in de ban

Ze was naar eigen zeggen ‘een totaal onbekende in de energiesector en  niet geremd door een gebrek aan energiekennis'  en heeft zichzelf en de Provincie Groningen overgeleverd aan de zeer machtige betaalde pro-biomassalobby van RWE. Ze heeft het voornemen om binnenkort goedkeuring te geven voor de verdubbeling van de bijstook van houtpellets in de Eemshaven kolencentrale van RWE met desastreuze gevolgen voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst. Johan Vollenbroek waarschuwde haar vandaag voor de gevolgen en verzocht haar dringend om af te zien van haar voornemen. Namens de Federatie tegen Biomassacentrales hebben wij het verzoek aangevuld.


2020-10-27-thefab-verzoek-aan-nienke-homan-om-af-te-zien-van-een-positief-besluit-over-de-vergunning-voor-biomassa-bijstook-rwe-eemshaven
2020-10-26-thefab-ecotoxic-meest-vervuilende-bedrijven-van-nederland-en-de-betaalde-pro-biomassalobby

Meest vervuilende bedrijven van Nederland en de betaalde pro-biomassalobby

Als de meest vervuilende bedrijven van Nederland samen met de betaalde pro-biomassalobby een nieuwe website opstarten om het gebruik van biomassa te promoten dan weet je het wel... 1 bak ellende voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst!


2020-10-01-thefab-petitie-de-eu-moet-bossen-beschermen-niet-verbranden-voor-energie

Petitie: De EU moet bossen beschermen, niet verbranden voor energie

Om onze natuur te behouden en de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, is het cruciaal om ons in te zetten voor het beschermen en herstellen van onze natuurlijke bossen. Toch worden onze gezamenlijke inspanningen voor het behoud van onze bossen en planeet systematisch ondermijnt door de EU-leiders. Het EU-beleid promoot ten onrechte en op misleidende wijze het verbranden van hout uit bossen als 'CO2-vrije' hernieuwbare energie. Daardoor neemt de de houtkap in onze bossen en de daarmee samenhangende uitstoot van broeikasgassen toe. Het kappen en verbranden van bossen is slecht voor de gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. Toch wordt de EU elk jaar meer afhankelijk van het verbranden van hout om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen. De consumenten worden gedwongen jaarlijks miljarden aan subsidies af te staan voor deze onjuiste en bedrieglijke klimaatmaatregel. Dit is weggegooid geld.


De Federatie tegen Biomassacentrales heeft in samenwerking met meerdere internationale organisaties een petitie opgezet die we binnenkort gaan overhandigen aan Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans en de regeringen van de EU-lidstaten om dit funeste beleid drastisch te laten wijzigen. Help jij een handje mee?


SER advies aan Kabinet: subsidies voor biomassa zo snel mogelijk afbouwen

Voor de subsidie voor biomassa zijn miljarden euro's uitgetrokken. In het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord voor Nederland speelt biomassa een belangrijke rol, in meerdere sectoren. Het advies van de SER moet een einde maken aan een steeds hoger oplopende discussie over biomassa. Voor- en tegenstanders bestoken elkaar met argumenten over biodiversiteit, kaalslag van bossen, luchtkwaliteit en wel of geen klimaatwinst. De discussie speelt niet alleen in de politiek. Actiegroepen proberen de komst van biomassacentrales te verhinderen, gemeenten spreken zich erover uit en ook wetenschappers zijn het onderling niet eens. De grootschalige inzet van biomassa voor hernieuwbare energie (elektriciteit en warmte) en de daarvoor ingezette subsidies passen niet in de fase waarin de energietransitie nu is aanbeland, aldus de SER. De Raad pleit er ook voor om "zo min mogelijk onderscheid te maken tussen productie- en nevenstromen en de term reststroom te vermijden". Geadviseerd wordt om de rol van biogrondstoffen te herzien. "Hoogwaardige toepassingen, zoals in de chemische industrie en in materialen, zijn van groot belang en moeten daarom beter worden benut en gestimuleerd." Lees hier het hele artikel: https://nos.nl/artikel/2339062-ser-subsidies-voor-biomassa-als-energiebron-zo-snel-mogelijk-afbouwen.html


2020-05-30-thefab-brandbrief-aan-ser-met-oproep-om-de-sde-subsidie-voor-biomassaverbranding-stop-te-zetten-dutch

Brandbrief aan SER met oproep: Stop de SDE subsidie op biomassaverbranding!

Een breed collectief van wetenschappers, bewonersverenigingen en onafhankelijke milieugroepen heeft een brandbrief verzonden aan de Sociaal- Economische Raad (SER) met het verzoek om per direct de SDE subsidie op het verbranden van houtige biomassa stop te zetten. De raad komt deze zomer met een advies aan het Kabinet over de inzet van (houtige) biomassa om de klimaatdoelen te bereiken. Ondertussen is het algemeen bekend dat het verbranden van houtige biomassa alleen op papier een bijdrage levert aan die doelen en dat biomassaverbranding juist slecht is voor de gezondheid, de natuur,het klimaat en daarmee funest is voor onze toekomst. Lees hier de oproep: 2020-05-30-thefab-brandbrief-aan-ser-met-oproep-om-de-sde-subsidie-voor-biomassaverbranding-stop-te-zetten-dutch.pdf


2020-05-08-thefab-reactie-op-pbl-rapport-beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-van-duurzame-biomassa-hofbar

De reactie van de Federatie tegen Biomassacentrales op het rapport van het PBL

Greenpeace verklaarde dat het rapport een laf en PBL-onwaardig rapport was, Johan Vollenbroek stelde dat het rapport de plank volledig mis sloeg en de Federatie tegen Biomassacentrales & Ontbossing is het daarmee eens. Het PBL-rapport geeft niet de nodige aanbevelingen voor een goed klimaatbeleid en stelt dat het Nederlandse klimaatbeleid niet zonder verbranding van biomassa kan. Deze verklaring is onjuist. Integendeel, biomassaverbranding veroorzaakt grote schade aan onze gezondheid , de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. Lees hier onze volledige reactie op het PBL-biomassarapport: 2020-05-08-thefab-reactie-op-pbl-rapport-beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-van-duurzame-biomassa-dutch.pdf


2020-05-08-mob-kritische-reactie-johan-vollenbroek-op-pbl-rapport-beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-van-duurzame-biomassa

PBL-rapport over Biomassa slaat de plank volledig mis - Stop de subsidies op houtstook!

Wat is er met PBL aan de hand? Hoezo biomassa onmisbaar voor klimaatemissie aanpak? Als je het alleen boekhoudkundig bekijkt wel ja. Kijk je naar de levenscyclus van biomassa als hernieuwbare grondstof, dan zal dit alleen maar leiden tot meer CO2-emissie en versterking van opwarming van de aarde. Is dit een opzet om een lang proces in te gaan om gezichtsverlies van de regering tegen te gaan vanwege verkwisting van miljarden aan subsidies? De nieuwe werkelijkheid over biomassa en CO2-emissie, over grootschalige houtkap en vernietiging van kwetsbare bosecosystemen overal ter wereld en verlies van biodiversiteit wordt onvoldoende meegewogen. EASAC en KNAW rapporteerden eerder dat biomassastook een misplaatste manier is om aan klimaatdoelen te voldoen. Het gaat simpelweg niet werken vanwege de "CO2-schuld" bij houtstook. EASAC
sprak zelfs van perverse subsidies. De enige goede weg vooruit is om subsidie op houtstook onmiddellijk te schrappen!

Lees hier het volledige persbericht van de Mobilisation for the Environment: 2020-05-08-mob-kritische-reactie-johan-vollenbroek-op-pbl-rapport-beschikbaarheid-en-toepassingsmogelijkheden-van-duurzame-biomassa-dutch.pdf


2020-05-06-thefab-rectificatieverzoek-nos-publicatie-biomassa-vs-import-gas-rapport-royalhaskoningdhv-in-opdracht-van-nvde-betaalde-pro-biomassa-lobby-dutch

Rectificatieverzoek NOS Publicatie Biomassa vs Importgas Rapportage

De Federatie tegen Biomassacentrales heeft een rectificatieverzoek verzonden aan de NOS m.b.t. de publicatie over de vergelijking tussen de uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van importgas en biomassa. Het artikel was gebaseerd op een rapport van Royal HaskoningDHV in opdracht van de NVDE betaalde pro-biomassalobby terwijl Royal HaskoningDHV grote financiële belangen heeft bij de resultaten die in het rapport waren opgenomen. Royal HaskoningDHV heeft in een reactie op onze vragen over het rapport eerlijk toegegeven dat de CO2-uitstoot die vrijkomen bij het verbranden van houtige biomassa niet zijn meegenomen in de vergelijking. Ze hebben ook toegegeven dat indien die emissies wel meegenomen zouden zijn er een vrij zinloos rapport zou ontstaan aangezien er meer CO2 per eenheid geproduceerde energie vrijkomt bij het verbranden van biomassa in vergelijking met aardgas. Lees hier ons het volledige rectificatie verzoek inclusief de bronnen: 2020-05-06-thefab-rectificatieverzoek-nos-publicatie-biomassa-vs-import-gas-rapport-royalhaskoningdhv-in-opdracht-van-nvde-betaalde-pro-biomassa-lobby-dutch.pdf


2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-en-de-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland

Inbreng voor het onderzoek van het PBL als basis voor het SER biomassabeleid advies

The Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales en ontbossing heeft inbreng geleverd voor het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) als basis voor het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de beschikbaarheid van duurzame biomassa en de toepassingsmogelijkheden daarvan in Nederland t.a.v. nieuw biomassabeleid. Het hele onderzoek van de PBL is doorgestoken kaart maar wij hebben ter voorbereiding op de meerdere rechtszaken die we aan het voorbereiden zijn toch onze inbreng aangeleverd. Hieronder de link naar het hoofddocument van onze inbreng:
2020-03-16-edsp-eco-inbreng-pbl-onderzoek-tav-de-beschikbaarheid-van-duurzame-biomassa-en-de-toepassingsmogelijkheden-daarvan-in-nederland-dutch.pdf


Bezwaar maken tegen een biomassacentrale

Ben jij benieuwd of er bij jou in de buurt ook een biomassacentrale staat of komt en wil je weten wat je daar aan kan doen? Wij hebben een kaart beschikbaar gesteld waar je heel eenvoudig kan zoeken naar biomassacentrales die al actief zijn of nog gebouwd dienen te worden. Klik op de knop hieronder om de kaart te bekijken en de mogelijkheden te lezen die je kunt ondernemen om de centrale tegen te gaan.


Bezwaar maken tegen een biomassacentrale bij jou in de buurt
Biomassale Kaalkap Video van Robin Noorda

Biomassale Kaalkap Video (Robin Noorda)


2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-1-de-energiemaatschappijen-dutch

Pro-biomassalobbyfeiten onderzoek deel 1: de energiemaatschappijen

Je vraagt je misschien af waarom biomassacentrales er zo makkelijk komen terwijl er zo veel protest tegen is. Ons pro-biomassalobbyonderzoek laat zien is dat er miljoenen worden gestopt in de lobbywereld van de biomassacentrales door onder andere de energiemaatschappijen, politiek, wetenschappers en investeerders. Dit artikel maakt onderdeel uit van een uitgebreid onderzoek naar de betaalde pro-biomassalobby activiteiten in Nederland: 2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-1-de-energiemaatschappijen-dutch.pdf


2019-11-08-thefab-brief-aan-de-financiers-van-rwe-over-de-investeringsrisicos-van-biomassa

Pro-biomassalobbyfeiten onderzoek deel 3: de wetenschappers

In de wetenschap die bedreven wordt rondom het onderwerp energie is er al decennia lang sprake van belangenverstrengeling. In deel 3 van het pro-biomassalobbyfeiten onderzoek laten we zien dat door financiële prikkels wetenschappers moeite hebben om met objectieve onderzoeksresultaten te komen en dat zij zich in hun onderzoeksmethoden door bedrijven en politiek laten beïnvloeden.

Ook laten wij zien dat wetenschappers nevenfuncties bekleden in eigen ondernemingen of allianties met belanghebbenden aangaan waardoor de objectiviteit van hun onderzoek serieus in het geding komt. Daarnaast hebben wij laten zien dat wetenschappers de politiek ingaan en daar de belangen van hun eigen onderneming of de belangen van de bedrijven waarmee zij samenwerken voorrang geven in de beleidsvorming. Ten slotte tonen wij aan dat de duurzaamheidsprogramma’s die verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de duurzaamheid van de hele keten van biomassaverbranding steevast bestaan uit vooraanstaand personen uit de energie- en de biomassasector.


Elk onderdeel in de biomassaketen, van certificering, oogst, productie, handel, vervoer tot verbranding en het verkrijgen
van subsidies is doordrongen van belangenverstrengelingen. Het is een schok voor ons dat deze manier van handelen legaal
is. Wij vinden het ethisch onverantwoord en verwerpelijk dat wetenschappers verbonden aan het Copernicus Instituut, dat
zich presenteert als een onafhankelijk instituut voor duurzame ontwikkeling, zich in onze ogen bezighouden met op grote
schaal betaalde greenwashing voor organisaties zoals RWE Essent die zich aantoonbaar schuldig maakt aan het veroorzaken
van schade aan onze gezondheid, de natuur, het milieu en daarmee onze toekomst. Dit artikel maakt onderdeel uit van een uitgebreid onderzoek naar de betaalde pro-biomassalobby activiteiten in Nederland: 2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-rwe-essent-en-de-wetenschappers-van-het-copernicus-instituut-dutch.pdf


2020-03-16-edsp-eco-pro-biomassa-lobbyfeiten-onderzoek-deel-3-rwe-essent-en-de-wetenschappers-van-het-copernicus-instituut-dutch

Brief aan de investeerders van RWE over de investeringsrisico's van biomassa

Niet alleen de energiemaatschappijen en politici zijn schuldig aan de komst van de biomassacentrales. Ook de investeerders spelen een belangrijke rol terwijl zij hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen voor onze gezondheid, de natuur, het klimaat en de toekomst. Wij hebben daarom, samen met internationale organisaties, de investeerder van RWE een brief geschreven:  2019-11-08-thefab-brief-aan-de-financiers-van-rwe-over-de-investeringsrisicos-van-biomassa-dutch.pdf


Weblinks naar info over bomenkap & het verbranden van biomassa.


De FAB heeft hieronder de links beschikbaar gesteld naar websites die de schadelijke gevolgen van het kappen van bomen en het verbranden van houtige biomassa hebben onderzocht. Mocht u interessante websites willen toevoegen, stuur dan een mail naar the-fab


Lees het laatste nieuws over het biomassadossier

NIEUWS


Ben jij benieuwd naar het laatste nieuws over het kappen en verbranden van houtachtige biomassa en de gevolgen voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst? Klik op de knop hieronder en ga naar de nieuwspagina.


Bekijk de videos in het biomassadossier

VIDEOS


Zoek je een video over het kappen en verbranden van houtachtige biomassa en de acties van de 200 organisaties die proberen te voorkomen dat ze onze bossen verbranden en ons milieu vervuilen? Kijk dan op onze pagina met alle video's in meerdere talen.


Lees de laatste documenten in het biomassadossier

DOCUMENTATIE


We hebben meer dan duizend onderzoeksartikelen en rapporten over de impact van de houtkap en verbranding van houtachtige biomassa en alle problemen en risico's daaromheen gelezen en geanalyseerd als basis voor deze website.


BioMassMurder Support Us Page

AANSPRAKELIJKHEID


We zullen de politici verantwoordelijk moeten houden voor de ramp die ze veroorzaken door onze belastingen te stelen en aan de eigenaren en aandeelhouders van vieze miljardenbedrijven te geven. Aardig vragen gaat niet werken. Help ons hen te vervolgen!


BioMassMurder Research Biodiversity Page

BIODIVERSITEIT


Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van onderzoeksrapporten over de impact van houtkap en verbranding van houtachtige biomassa op de biodiversiteit van de aarde. De VN beweert dat binnenkort 1 miljoen soorten uitsterven. Haast is geboden.


BioMassMurder Research Carbon Dioxide Page

KOOLSTOF DIOXIDE


Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van onderzoeksdocumenten over kooldioxide-emissies veroorzaakt door de houtkap, het transport en de verbranding van houtachtige biomassa en de impact ervan op klimaatverandering.


BioMassMurder Research Certification Page

CERTIFICERING


Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen over certificering, voorschriften, monitoring en schema's die nodig zijn voor de duurzame toeleveringsketen van houtachtige biomassa verkregen uit officiële documenten en internationale onderzoeksdocumenten.


BioMassMurder Research Ecotoxicity Page

ECOTOXICITEIT


Deze pagina bevat de citaten, claims en verklaringen van officiële documenten en internationale onderzoeksdocumenten over de ecotoxiciteit van brandende houtachtige biomassa en het effect ervan op onze gezondheid en milieu.


BioMassMurder Research Healt Risks Page

GEZONDHEIDS RISICO'S


Deze pagina bevat de citaten, claims en verklaringen van uit onderzoeksdocumenten over de vele gezondheidsrisico's en de miljoenen vroege sterfgevallen die worden veroorzaakt door houtkap en verbranding van houtachtige biomassa.


BioMassMurder Research Legal Page

JURIDISCH


Deze pagina bevat de citaten, claims en verklaringen van officiële documenten en onderzoeksdocumenten over het wettelijke nationale en internationale kader waarin het kappen en verbranden van houtachtige biomassa moet worden geplaatst.

BioMassMurder Research Solutions

OPLOSSINGEN


Deze pagina bevat de vele milieuvriendelijke oplossingen verzameld uit onderzoek of verstrekt door organisaties om de verbranding van  houtachtige biomassa voor het produceren van elektriciteit of warmte wereldwijd te vervangen.


BioMassMurder Research Subsidies Page

SUBSIDIES


Deze webpagina bevat de citaten, claims en verklaringen van officiële documenten en internationale onderzoeksrapporten over de enorme hoeveelheid subsidies voor het verbranden van houtachtige biomassa om elektriciteit of warmte te produceren.


BioMassMurder Research Sustainability Page

DUURZAAMHEID


Deze pagina bevat de citaten, claims en verklaringen van officiële documenten en internationale onderzoeksdocumenten over de duurzaamheidseisen en de status van houtkap en verbranding van houtachtige biomassa voor de productie van elektriciteit of warmte.


BioMassMurder Research Whole Trees

HELE BOMEN


Deze pagina bevat de citaten, claims en verklaringen van officiële documenten en internationale onderzoeksdocumenten over de houtkap van hele bomen die worden gebruikt voor het verbranden van houtachtige biomassa voor de productie van elektriciteit of warmte.


BioMassMurder Research LULUCF

LULUCF


Deze pagina bevat de citaten, claims en officiële onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat de huidige subsidieregels juist het doel ondermijnt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de verdragsverplichtingen en de fundamentele rechten van de mensheid schendt


BioMassMurder Research LobbyFeiten

LOBBY FEITEN


Deze pagina bevat de resultaten van ons pro biomassa lobby onderzoek waaruit blijkt dat er miljoenen per jaar worden gestopt in de lobbywereld van de biomassacentrales door onder andere de energiemaatschappijen, de banken, de politiek, wetenschappers en investeerders.


BioMassMurder Research Afkortingen

AFKORTINGEN


De pagina bevat aanvullende informatie voor alle afkortingen die op deze website worden gebruikt om de technische documentatie over de houtkap, verbranding, certificering en wettelijke vereisten voor het verkrijgen van subsidies voor houtachtige biomassa te begrijpen.


BioMassMurder Research Take Action Page

NEEM ACTIE


Deze webpagina bevat alle acties en campagnes die we hebben verzameld van de meer dan 200 internationale organisaties die u kunt helpen en ondersteunen om te voorkomen dat houtachtige biomassa wordt gekapt en verbrand om elektriciteit of warmte te produceren.