De Klimaatwakers


De Klimaatwakers

DE WACHT HOUDEN VOOR EEN LEEFBARE PLANEETDe Klimaatwakers

Tijdens de kabinetsformatie van 2021 waakten we in estafettevorm 203 dagen, dag en nacht, voor daadkrachtiger, rechtvaardiger klimaatbeleid. We beëindigden het waken in die vorm op 16 december. Ook het nieuwe kabinet blijven we wijzen op de noodzaak van een crisisaanpak voor het klimaat.


klimaatcoalitie-video-de-klimaatwakers

Daartoe lopen we wekelijks (op donderdag, vanaf 12:00) 7 keer rond het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanaf de ingang van de Tweede Kamer en gaan soms het gesprek aan met Rob Jetten of één van zijn collega's.


We waken omdat we de wacht houden voor de toekomst van onze aarde. We waken en rouwen omdat onze verwachting op het nodige klimaatbeleid aan het uitdoven is en er nu al talloze mensen lijden onder de gevolgen van deze crisis. En we waken omdat het nog niet te laat is en we hopen dat het tij zal keren. Door te waken roepen we ook anderen op om zich te laten raken door de ramp die zich aan het voltrekken is.


Waak je mee?


Schrijf je hier in om mee te lopen.


Wij waken omdat de Nederlandse overheid tot nu toe niet genoeg doet om de klimaat- en ecologische crisis tegen te gaan. Wij willen dat het nieuwe kabinet daar verandering in brengt en houden ons hart vast bij de gedachte dat dat weer niet zal gebeuren. In de rechtszaak aangespannen door Urgenda oordeelde de rechter dat de overheid onvoldoende heeft gedaan tegen klimaatontwrichting. Om haar burgers te beschermen tegen klimaatverandering moest zij zorgen voor minimaal 25% minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990. Dit doel is niet gehaald, ondanks de verminderde uitstoot vanwege de coronamaatregelen.
Het op 10 januari 2022 aangetreden kabinet moet deze achterstand inhalen en daarmee haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van de Nederlandse bevolking serieus nemen.


We bevinden ons in een klimaat- en ecologische crisis. We willen dat de overheid dit ook behandelt als een crisis door de omvang ervan serieus te nemen en te doen wat nodig is om hem in te perken. Tijdens de Corona-crisis hebben we gezien dat dit mogelijk is: de overheid nam rigoureuze maatregelen om deze in te dammen. Dit is ook nodig voor de klimaat- en ecologische crisis.


Om de opgelopen achterstand in te halen, moet Nederland mikken op klimaatneutraal worden in 2025. De klimaatcrisis en de achterliggende ecologische crisis moeten snel én eerlijk worden aangepakt: Nederland hoort te doen wat nodig is om verder verlies van biodiversiteit te stoppen. Nederland hoort steun te bieden aan landen die nu al de meeste gevolgen ondervinden van de klimaat- en ecologische crisis


Meer weten over deze actie?

Ga naar: deklimaatwakers.nl