XR Universiteiten

university-rebellion-nl-website
xr-universiteiten-facebook
xr-universiteiten-twitter
xr-universiteiten-email
xr-universiteiten-instagram

University Rebellion NL

UR bestaan uit studenten, universiteitsmedewerkers en academici en dagen universiteiten uit om vanuit hun verantwoordelijkheid te handelen. We zijn decentraal georganiseerd en organiseren en coördineren acties tegen falend universitair beleid. Wil je ook meehelpen? 

Meld je dan aan via universityrebellion.nl


University Rebellion NL UvA action

Rebelleren voor een toekomst

De existentiële dreiging die de klimaat- en ecologische crisis vormt, wordt steeds duidelijker en universiteiten moeten hun verantwoordelijkheid in deze crisis erkennen. Onze universiteiten stoten enorme hoeveelheden CO2 uit en informeren hun studenten noch het publiek over de omvang van de klimaat- en ecologische crisis. Bovendien ondersteunen ze direct en indirect fossiele brandstofbedrijven. Daarom zijn universiteiten medeplichtig aan de totstandkoming van de zich momenteel voltrekkende catastrofe.


Universiteiten kunnen echter de katalysator zijn die we hard nodig hebben om de samenleving naar een rechtvaardige en duurzame toekomst te duwen. Als we willen dat onze instellingen doen wat nodig is om de klimaat- en ecologische crisis het hoofd te bieden, kunnen we niet afwachten. Jaren van petities en campagnes hebben niet geleid tot de veranderingen die nodig zijn om universiteiten te transformeren en daarom is de meest redelijke en gerechtvaardigde reactie om openlijk in opstand te komen tegen onze universiteiten.


University Rebellion NL Manifesto

University Rebellion Manifest

UR heeft een manifest gepubliceerd waarmee ze universiteiten oproepen om op te treden tegen de klimaat- en ecologische crises en de daarmee gepaard gaande sociale onrechtvaardigheden. Het manifest is het resultaat van bijdragen van studenten en wetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten en bevat een beknopt overzicht van de klimaat- en ecologische crisis, de relatie met wereldwijde onrechtvaardigheden en de rol van de fossiel brandstofindustrie en universiteiten en wordt afgesloten met drie duidelijke eisen met bijbehorende actiepunten. Onmiddellijke radicale actie is essentieel voor het voortbestaan van het leven op aarde en rechtvaardigd de klimaatacties als de universiteiten besluiten de eisen te negeren.


“In the course of history, there comes a time when humanity is called  to shift to a new level of consciousness, to reach a higher moral ground. A time when we have to shed our fear and give hope to each other. That time is now.”


- Wangari Maathai -


2021-05-20-xr-actie-wageningen-kraan

XR Wageningen University & Research Actie


Op donderdag 20 mei zijn drie studenten (XR) met veel geweld en intimidatie door de politie gearresteerd op het terrein van Wageningen University and Research Centre. De studenten beklommen een tientallen meters hoge hijskraan en lieten een banner zakken. Hiermee demonstreerden ze voor onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en tegen de komst van een derde multinational op de campus.


Twee dagen na de actie zaten twee demonstranten nog steeds vast. Extinction Rebellion is woedend over het toenemend politiegeweld tegen vreedzame demonstranten! Een speciale politie-eenheid, gekleed in zwarte pakken en met bivakmutsen op, die opgericht is om vuurwapengevaarlijke verdachten aan te houden, rukte uit om het vreedzame studentenprotest hardhandig neer te slaan.


Studenten zijn geweldadig gearresteerd waarna het arrestatieteam hen, geboeid en geblinddoekt, aan een touw van de tientallen meters hoge hijskraan liet zakken. Tenminste één van hen werd met het hoofd naar beneden van de hijskraan afgeduwd. Is dit hoe de politie omgaat met vreedzame demonstranten? Waarom laat de Wageningen University & Research dit met haar studenten gebeuren?


XR riep Louise Fresco, bestuursvoorzitter van de Wageningen University & Research, op om het voor haar studenten op te nemen en te pleiten voor onmiddellijke vrijlating. Ze eisten dat het bestuur van de Wageningen University & Research geen verdere samenwerkingen aangaat met multinationals en geen multinationals kantoor laat houden op de campus.


Van Louise Fresco eisen we bovendien dat zij haar nevenfuncties bij agro-multinationals onmiddellijk neerlegt, zodat ze onafhankelijk haar rol als bestuursvoorzitter kan uitoefenen. Extinction Rebellion Wageningen, University Rebellion NL en XR Landbouw gaan door met actievoeren tot onze eisen zijn ingewilligd. Sluit je aan en kom in opstand voor onafhankelijke wetenschap en een leefbare planeet!


Waarom moeten we iets doen?

Volgens de uitspraak van de rechter in de Urgenda Klimaatzaak bestaat er een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven waaruit een verplichting volgt om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden.


Urgenda Klimaatzaak uitspraak

Volgens de Verenigde Naties staat dankzij vervuiling, klimaatchaos, verlies van leefgebied en uitbuiting van de natuur een miljoen planten- en diersoorten op de rand van uitsterven. Dit is op zichzelf afschuwelijk. Het vormt ook een directe bedreiging voor de gezondheid en het levensonderhoud van miljarden mensen over de hele wereld – vooral de meest kwetsbaren.


In de Klimaatwet is vastgelegd dat we in 2030 49% minder broeikasgassen moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990. ​​​Het is absoluut onrealistisch om aan te nemen dat het doel met de huidige manier van doen kan worden gehaald. Daarom is het nu tijd voor actie. We moeten onze plicht doen door nu te handelen.