STOP PARENCO

Stop Parenco

De papierfabriek en biomassacentrale van Parenco (Smurfit Kappa) bestaat uit een reusachtig industrieel complex in Renkum en veroorzaakt al jaren een flink aantal problemen voor de gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee onze toekomst. Parenco heeft een gigantische impact op lucht, water en de leefbaarheid van Renkum en omgeving. Het is de Tata Steel van de Veluwe. Hieronder een opsomming van de problemen:


Bronwatergebruik
Parenco neemt maatregelen om het bronwater verbruik te verminderen maar het is niet genoeg. Nog altijd zo’n 5 miljard liter per jaar wordt er onttrokken uit de bodem van de Veluwe pal naast twee beschermde Natura-2000 gebieden; de Rijntakken en de Veluwe. De verlaging van de grondwaterstand is berekend door ingenieursbureau Tauw en zichtbaar gemaakt op deze kaart.


Houtkap

Parenco heeft naast één van de grootste biomassacentrales van Gelderland ook een eigen biomassahandelbedrijf waarmee ze gigantische schade veroorzaken aan de gezondheid, de natuur, het klimaat en daarmee de toekomst.


Geur-overlast
De geur-overlast voor omwonenden is al lange tijd een bron van zorg. De GGD heeft in haar rapport geschreven: “stank Parenco is onwenselijk voor de gezondheid”.


Uitstoot
Parenco stoot stoffen uit middels de stookinstallaties, een biomassa- en afvalverbrandingsoven en een hulpketel op aardgas. Broeikasgassen en ziekmakende uitstoot zijn een zorg voor de provincie die de normen flink wil aanscherpen voor deze fabriek.


Geluid en trillingen
De fabriek veroorzaakt geluidsoverlast en trillingen die door omwonenden worden ervaren. Voortvarend onderzoek naar de bronnen en oplossingen zijn geboden om de leefbaarheid te garanderen in de omgeving.


Verkeer
Alle vervoersbewegingen van biomassa en papier naar en van de fabriek zorgen voor veel transportbewegingen. Naast uitstoot van (broeikas)gassen zorgt dit voor geluidsoverlast en veel drukte op de wegen rondom de fabriek.

De schoorsteenpijpen aan de Nederrijn brengen niet alleen heel veel uitstoot zoals CO2, fijnstof en stikstof in de lucht, maar zorgen ook voor stankoverlast. Sinds de fabriek in 2016 gedeeltelijk overschakelde op de productie van karton, waait door het dorp Renkum regelmatig een lucht die het midden houdt tussen penetrante zweetvoeten, azijn en overrijpe Franse kaas. Soms neigt het naar een chloorlucht. De GGD concludeerde op basis van onderzoek dat de geurhinder in Renkum in een straal van een kilometer rond de papierfabriek ‘gezondheidskundig onwenselijk is’. Binnen die straal ligt het volledige dorp met ruim 9000 inwoners.

De afgelopen jaren hebben meerdere organisaties zoals het Mobilisation for the Environment van Johan Vollenbroek, Vereniging vijf Dorpen in het Groen, de Arnhemse Bomenbond, stichting EDSP ECO en de Provincie Gelderland meerdere rechtszaken gevoerd tegen Parenco. Vanaf 2024 staan er klimaatacties geplanned tegen Parenco door o.a. Extinction Rebellion Arnhem, de Arnhemse Bomenbond en overige organisaties van de Klimaatcoalitie.


PARENCO - STOP MET POMPEN ACTIE

Op vrijdag 22 maart voeren we actie bij papierfabriek Parenco, in Renkum, met één simpele eis: Parenco, stop met pompen!


De papierfabriek van Smurfit Kappa Parenco, onttrekt 170 liter zuiver bronwater per seconde (!) ten koste van twee nabijgelegen Natura-2000 gebieden. Dat kan makkelijk anders: rivierwater van de Rijn ligt ernaast en circulair watergebruik is al mogelijk. We gaan de druk opvoeren bij Parenco. Sluit je aan op 22 maart! Om 13:30 uur, Parenco, Utrechtseweg 131 in Renkum. Meer informatie vind je op de actiepagina en in het persbericht.


Sluit je aan bij het Telegram kanaal als je meedoet met de actie.


Hieronder hebben we een aantal opties beschikbaar gesteld hoe jij de acties tegen Parenco kunt ondersteunen of waar je meer informatie kunt vinden over de schade die Parenco aanricht:

We ondersteunen de acties van Johan Vollenbroek die zich met zijn milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) richt op het stimuleren van biodiversiteit én tegengaan van klimaatverandering.  Dankzij de jarenlange inzet voor lokale en landelijke milieu- en bewonersorganisaties heeft het MOB doormiddel van een groot aantal juridische zaken tegen vervuiling en uitstoot van schadelijke stoffen Nederland leefbaar gehouden. Ook de zaak tegen Parenco komt o.a. uit zijn koker.


Johan Vollenbroek - Mobilisation for the Environment