De Klimaatcoalitie


De Klimaatcoalitie is een nationale organisatie die zich inzet voor een beter klimaat. We oefenen druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te treffen en we mobiliseren een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving. De Klimaatcoalitie bestaat uit een groot aantal lokale & nationale organisaties en groeit met de dag. We komen gezamenlijk op voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en de toekomst.  Doe je met ons mee?


In de Urgenda Klimaatzaak stelt de allerhoogste rechter in Nederland heel duidelijk dat “er een reële dreiging is op een gevaarlijke klimaatverandering waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven en/of verstoring van gezinsleven.”  Dat gaat dus over ons allemaal. Wij hebben volgens de rechter, het gerechtshof en de Hoge Raad allemaal een reële kans op overlijden door de gevolgen van klimaatverandering.


Echt groen energie advies 2021Energieleveranciers zeggen allemaal dat ze groene energie verkopen maar dat kan helemaal niet want zoveel groene energie wordt er helemaal niet opgewekt. Daarom hebben wij onderzocht welke energieleveranciers echt helemaal groen zijn, zonder fossiel, zonder biomassa en volledig lokaal opgewekt.


In ons onderzoeksrapport beschrijven wij hoe we tot deze conclusies gekomen zijn. Zes Nederlandse leveranciers blijken volledig groen. Stap over naar één van de Echt Groene Energieleveranciers.  


Overstappen naar EasyEnergy
Overstappen naar ENERGIE VanOns
Overstappen naar Pure Energie
Overstappen naar OM Nieuwe Energie
Overstappen naar Vrijopnaam
Overstappen naar EnergyZero

We ondersteunen daarnaast de acties van Johan Vollenbroek die zich met zijn milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) richt op het stimuleren van biodiversiteit én tegengaan van klimaatverandering.  Dankzij de jarenlange inzet voor lokale en landelijke milieu- en bewonersorganisaties heeft het MOB doormiddel van een groot aantal juridische zaken tegen vervuiling en uitstoot van schadelijke stoffen Nederland leefbaar gehouden en heeft hij hiermee de natuur & het klimaat en daarmee onze toekomst een kans gegegeven. Volgens een oud rechter is Johan Vollenbroek er verantwoordelijk voor dat er in Nederland jaarlijks een aanzienlijk aantal minder mensen ziek worden of sterven door luchtvervuiling.


Johan Vollenbroek - Mobilisation for the Environment

Het Klimaatplan


Het Klimaatplan van de Klimaatcoalitie richt zich op het beperken van CO2-uitstoot om klimaatopwarming te voorkomen. Het plan heeft ook als doel om Klimaatadaptieve- en mitigerende oplossingen te implementeren. De lokale Klimaatcoalitie waakt er tevens voor dat het actieplan rekening houdt met het behoud van natuur en biodiversiteit en niet ten koste gaat van de gezondheid.


Het verbranden van houtige biomassa maakt bijvoorbeeld geen onderdeel uit van de plannen en de focus ligt op natuurlijke oplossingen.  We ondersteunen de lokale Klimaatcoalities, promoten het Actieplan van Urgenda en ondersteunen de Provincies en Gemeentes met het uitvoeren van de preventieve, mitigerende en adaptieve maatregelen die we in ons Klimaatplan hebben opgenomen.